Lớp 8 Đề kiểm tra đầy đủ bảng trọng số, ma trận, đáp án Vật Lí 8

Duy Ly

Lang thang mạng
#1
Câu 4: Chuyển động và đứng yên có tính tương đối vì:
A. một vật đứng yên so với vật này sẽ đứng yên so với vật khác.
B. một vật đứng yên so với vật nhưng lại chuyển động so với vật khác.
D. một vật chuyển động hay đứng yên phụ thuộc vào quỹ đạo chuyển động.
C. một vật chuyển động so với vật này sẽ chuyển động so với vật khác.
Câu 5: Một ô tô đang chuyển động trên đường. Ta nói:
A. ô tô chuyển động so với hành khách trên ô tô.
B. ô tô chuyển động so với người lái xe.
C. ô tô đứng yên so với cây cối ven đường.
D. ô tô chuyển động so với người đứng ven đường.
Câu 6: Trong các chuyển động sau đây, chuyển động đều là:
A. Chuyển động của người đi xe đạp khi xuống dốc.
B. Chuyển động của ô tô khi khởi hành.
C. Chuyển động của đầu kim đồng hồ.
D. Chuyển động của đoàn tàu khi vào ga.
Câu 7:Hai lực cân bằng là hai lực:
A. cùng điểm đặt, cùng phương, cùng chiều và cường độ bằng nhau.
B. cùng điểm đặt, cùng phương, ngược chiều và cường độ bằng nhau.
C. đặt trên hai vật khác nhau, cùng phương, cùng chiều và cường độ bằng nhau.
D. đặt trên hai vật khác nhau, cùng phương, ngược chiều và cường độ bằng nhau.
-----------------------------------
Link tải:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 

Bình luận bằng Facebook

Top