Lớp 10 Đề, đáp án Thi HK I Địa lí 10

thanh huyen

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Câu I (3,0 điểm):

a. Trình bày vòng tuần hoàn lớn của nước trên Trái Đất.
b.Nguyên nhân tạo thành sóng biển, sóng thần? Kể một số tác động của sóng thần mà em biết.

Câu II (3,0 điểm):
a. Trình bày vai trò của sản xuất Nông nghiệp.
b. Phân tích những ảnh hưởng của quá trình Đô thị hoá đến phát triển kinh tế xã hội và môi trường.
Câu III(4,0 điểm) Cho bảngsốliệu:
Tình hình dân số trên thế giới
--------------------------------------
Link tải:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 

Bình luận bằng Facebook

Top