Đề, đáp án kiểm tra năng lực giáo viên giỏi

hoangtungoc

Thành viên
#1
Câu 1 (20 điểm).
- Chuẩn nghề nghiệp GV trung học có 6 tiêu chuẩn – 25 tiêu chí (10 đ)

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.
Tiêu chuẩn 2: Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục.
Tiêu chuẩn 3: Năng lực dạy học.
Tiêu chuẩn 4: Năng lực giáo dục.
Tiêu chuẩn 5: Năng lực hoạt động chính trị, xã hội.
Tiêu chuẩn 6: Năng lực phát triển nghề nghiệp.
(* Nêu được 6 tiêu chuẩn 25 tiêu chí 2,5 đ; nêu cụ thể được 2 tiêu chuẩn 2,5 đ)
-
Chuẩn quan trọng nhất:
Chuẩn 1- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.
GV có thể có nhiều cách trả lời nhưng phải đạt được các ý cơ bản sau:
+ Như Bác Hồ đã nói: “Có Đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Có tài mà không có đức thì trở nên vô dụng”. Đối với người GV thì đạo đức nhà giáo là điều rất quan trọng trong công tác giáo dục con người.
+ Thầy cô giáo phải là người Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội;chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các hoạt động chính trị - xã hội; thực hiện nghĩa vụ công dân.
+ Vì "Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý" nên đòi hỏi người thầy phải là người cao quý có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh.
+ Vì mỗi thầy cô giáo là một “Tấm gương sáng về đạo đức …” cho học sinh noi theo. Bộ GD&ĐT đưa vấn đề đạo đức lên hàng đầu.
+ Vì “Tất cả vì học sinh thân yêu”
(Nêu được 5 ý - cho 10 điểm)
Câu 2 (20 điểm).
1. Như thế nào là giáo án điện tử và bài giảng điện tử ? (5 điểm)
- Giáo án điện tử: (2 đ)

+
Giáo án điện tửlà bài soạn trên máy tính (giáo án “nền”) có kèm theo một bài giảng điện tử.
+ Giáo án nền (soạn trên máy tính): bao gồm toàn bộ các thành tố của quá trình dạy – học (mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, tổ chức dạy – học, kiểm tra đánh giá), đồng thời phải đảm bảo đầy đủ yêu cầu của bộ môn
- Bài giảng điện tử: (3 đ)
+ Bài giảng điện tử: chủ yếu chỉ gồm nhữngnội dung dạy – học được chọn lọc từ “giáo án nền” để trình bày trên lớp bằng máy tính – nhờ các phần mềm chuyên dụng với những hiệu ứng minh họa.
+ Bài giảng điện tử là bài giảng có dùng máy tính hỗ trợ, được thực hiện nhờ các phần mềm chuyên dụng và có thể trình chiếu để thay thế cho bài giảng viết tay.
+ Bài giảng điện tử là một bộ phận của giáo án điện tử, không bao gồm toàn bộ các thành tố của quá trình dạy – học.
--------------------------------
Link tải: https://dl.dropboxusercontent.com/u/216000869/de thi/kiem tra nang luc 2.doc
 

Bình luận bằng Facebook

Top