Lớp 11 Đề cương ôn thi HK I Công nghệ 11

Duy Ly

Lang thang mạng
#1
Câu1: Em hãy nêu các tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật?
Câu2: Em hãy nêu cách trình bày khổ giấy trong bản vẽ kỹ thuật ?
Câu3: Thế nào là tỉ lệ bản vẽ ? Có những loại tỉ lệ nào?
Câu4: Tại sao phải ghi kích thước trong các bản vẽ kỹ thuật?
Câu5: Phương pháp chiếu góc thứ nhất (PPCG1)và phương pháp chiếu góc thứ ba (PPCG3) giống và khác nhau như thế nào?
Câu6: Mặt cắt là gì ? có mấy loại mặt cắt?
Câu7: Hình cắt là gì? Có mấy loại hình cắt ?
Câu8: Hình chiếu trục đo là gì? có mấy loại hình chiếu trục đo?
----------------------
Link tải: https://dl.dropboxusercontent.com/u/216000869/de cuong/CN 11 HK I.doc
 

Bình luận bằng Facebook

Top