Lớp 8 Đề cương Địa Lí 8 HK II

tinhtam

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Phần I: Khu vực Đông Nam Á
1- Đặc điểm dân số, phân bố dân cư, sự tương đồng và đa dạng trong xã hội của các nước khu vực Đông Nam Á tạo thuận lợi và khó khăn gì cho sự hợp tác giữa các nước?
2- Xem bảng 16.2, cho biết tỉ trọng các ngành trong tổng sản phẩm trong nước của từng quốc gia có sự tăng, giảm như thế nào?
3- Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)thành lập vào ngày tháng năm nào?Mục tiêu của hợp tác của Hiệp hội các nước ĐNÁ?Việt Nam gia nhập vào ASEAN vào năm nào?Phân tích những lợi thế và khó khăn của Việt Nam khi trở thành thành viên của ASEAN?
Phần II: Tổng kết phần Địa lí tự nhiên và Địa lí các châu lục.
1- Tác động của nội lực, ngoại lực tạo nên những dạng địa hình nào trên bề mặt Trái Đất?
2- Trên Trái Đất có những đới khí hậu và cảnh quan tự nhiên nào?
3- Xem hình 21.1 và bằng những kiến thức đã học, cho biết hoạt động nônh nghiệp dã làm cảnh quan tự nhiên thay đổi như thế nào?
4- Quan sát hình 21.2 và 21.3, nhận xét và nêu những tác động của một số hoạt động công nghiệp đối với môi trường tự nhiên?
.................
Link:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 

Bình luận bằng Facebook

Chủ đề tương tự

Top