Lớp 8 Đề, bảng trọng số, ma trận, đáp án kiểm tra 1 tiết Vật Lí 8

vinhha

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
I.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: ( 5 điểm)
Khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng trong các câu sau:
Câu 1: Có một ô tô chạy trên đường. Trong các câu sau đây câu nào không đúng?
A. Ô tô chuyển động so với mặt đường B. Ô tô chuyển động so với cái cây ven đường
C. Ô tô đứng yên so với người lái xe D. Ô tô chuyển động so với người lái xe
Câu 2: Để biết một vật chuyển động nhanh hay chậm ta căn cứ vào
A. Quãng đường chuyển động. B. Quãng đường và thời gian chuyển động.
C. Quãng đường vật chạy trong một đơn vị thời gian. D. Thời gian chuyển động.
Câu 3: Đơn vị của vận tốc là:
A. m.s B. Km/h C. Km.h D. s/m
Câu 4: Khi nói Mặt Trời mọc đằng đông, lặn đằng tây thì vật nào sau đây không phải vật mốc?
A. Trái Đất B. Quả núi C. Mặt Trăng D. Bờ sông
Câu 5: Trong các phát biểu sau phát biểu nào là đúng khi nói về chuyển đông cơ học?
A. Chuyển động cơ học là sự dịch chuyển của vật.
B. Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác theo thời gian.
C. Chuyển động cơ học là sự thay đổi khoảng cách của vật.
D. Chuyển động cơ học là chuyển đổi phương và chiều của vật.
------------------------------
Link tải:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 

Bình luận bằng Facebook

Top