Lớp 6 Đề, bảng trọng số, ma trận, đáp án kiểm tra 1 tiết Vật Lí 6

vinhha

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Câu 1: Một loxo có chiều dài ban đầu là 20cm.Khi treo một quả cân, chiều dài của loxo là 22cm. Nếu treo ba quả cân như thế thì chiều dài của lò xo lúc này là
A. 20cm B. 22cm C. 24cm D. 26cm
Câu 2: Trọng lượng của nhà du hành vũ trụ trên Mặt Trăng so với trọng lượng của người đó khi ở trên Trái Đất là:
A. bằng nhau. B. lớn hơn. C. nhỏ hơn . D. không đổi.
Câu 3: Nam châm tác dụng lên cái đinh sắt một lực
A.đẩy. B. hút. C. kéo. D. nén.
Câu 4: Một em bé giữ chặt đầu dây làm cho quả bóng bay không bay lên được (đứng yên), quả bóng đã chịu tác dụng của
A. lực kéo của sợi dây. B. lực ép của không khí.
C. trọng lượng của quả bóng D. hai lực cân bằng
Câu 5: Khối lượng của một vật chỉ
A. lượng chất tạo thành vật. B. độ lớn của vật.
C. thể tích của vật. D. chất liệu tạo nên vật.
Câu 6: Một học sinh đá vào quả bóng cao su đang nằm yên trên mặt đất. Lực của chân học sinh đã làm cho quả bóng
A.biến đổi chuyển động. B.không bị biến dạng, bị biến đổi chuyển động.
C.biến dạng. D. vừa biến đổi chuyển động, vừa bị biến dạng.
Câu 7: Khi buông viên phấn, viên phấn rơi xuống là do:
A.lực đẩy của không khí. B.lực đẩy của tay.
C.lực hút của Trái Đất. D.lực giữ của tay.
------------------------------
Link tải:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 

Bình luận bằng Facebook

Top