Đáp án thi tìm hiểu Biên cương Tổ quốc tôi 2021 - Tuần 2

Duy Ly

Lang thang mạng
#1
Câu 1: Hiện nay, tỉnh Sơn La có bao nhiêu cửa khẩu quốc tế, bao nhiêu cửa khẩu chính và bao nhiêu cửa khẩu phụ với Lào?

A 1 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu chính, 2 cửa khẩu phụ


B 1 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu chính, 1 cửa khẩu phụ

C 2 cửa khẩu chính, 2 cửa khẩu phụ


D 1 cửa khẩu chính, 3 cửa khẩu phụ

Câu 2: Hiện nay, tỉnh Ắt Tạ Pư (Lào) có bao nhiêu cửa khẩu quốc tế, bao nhiêu cửa khẩu chính và bao nhiêu cửa khẩu phụ với Việt Nam?

A 1 cửa khẩu quốc tế


B 2 cửa khẩu quốc tế

C 1 cửa khẩu phụ

D 3 cửa khẩu chính

Câu 3: Hiện nay, tỉnh Nghệ An có bao nhiêu cửa khẩu quốc tế, bao nhiêu cửa khẩu chính và bao nhiêu cửa khẩu phụ với Lào?

A 1 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu chính, 2 cửa khẩu phụ

B 1 cửa khẩu quốc tế, 4 cửa khẩu phụ


C 1 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu chính, 3 cửa khẩu phụ

D 2 cửa khẩu chính, 3 cửa. khẩu phụ

Câu 4: Theo quy định tại Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Đại diện biên giới đoạn 4 sẽ quản lý đoạn biên giới nào?

A Từ mốc 167 đến mốc 498.


B Từ mốc 820 đến mốc 962.

C Từ mốc 85 đến mốc 167

D Từ mốc 498 đến mốc 820.

Câu 5: Trong số các cửa khẩu dưới đây, đâu là cửa khẩu phụ?

A Hồng Vân

B Cầu Treo

C Nam Giang

D Thanh Thủy


Câu 6: Cặp cửa khẩu Cầu Treo - Nậm Phao thuộc cặp tỉnh biên giới nào của Việt Nam và Lào?


A Hà Tĩnh - Bô Ly Khăm Xay


B Nghệ An - Bô Ly Khăm Xay

C Hà Tĩnh - Khăm Muồn

D Nghệ An - Hủa Phăn

Câu 7: Trong số các cửa khẩu dưới đây, cửa khẩu nào là cửa khẩu phụ?

A. Nậm Cắn

B. Na Mèo

C. Cà Roòng


D. Chiềng Khương

Câu 8: Hiện nay, tỉnh Thừa Thiên Huế có bao nhiêu cửa khẩu quốc tế, bao nhiêu cửa khẩu chính và bao nhiêu cửa khẩu phụ với Lào?

A 2 cửa khẩu chính


B 1 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu chính

C 2 cửa khẩu phụ

D 1 cửa khẩu chính, 1 cửa khẩu phụ

Câu 9: Theo Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, định nghĩa nào sau đây là chính xác nhất về "sự kiện biên giới"?

A. Sự kiện biên giới là các sự kiện do con người hoặc nguyên nhân khác gây ra, vi phạm quy chế quản lý biên giới, văn kiện hoạch định biên giới hoặc văn kiện phân giới, cắm mốc giữa hai nước.


B. Sự kiện biên giới là các sự kiện xảy ra tại khu vực biên giới do một Bên tiến hành các hoạt động sau khi đã thỏa thuận, thống nhất với Bên còn lại

C. Sự kiện biên giới là sự kiện gây ra bởi các tình huống bất khả kháng

D. Cả ba đáp án trên đều sai

Câu 10:

Trong số các cửa khẩu dưới đây, đâu là cửa khẩu chính?

A Tén Tần


B Cha Lo

C Thông Thụ

D Nam Giang

CÂU SỐ 12

Theo pháp luật Việt Nam, phạm vi khu vực biên giới trên đất liền được xác định như thế nào?

A Tính từ biên giới quốc gia trên đất liền vào hết địa giới hành chính của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có một phần địa giới hành chính trùng hợp với biên giới quốc gia trên đất liền


B Tính từ biên giới quốc gia trên đất liền vào hết địa giới hành chính của huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương có một phần địa giới hành chính trùng hợp với biên giới quốc gia trên đất liền

C Tính từ biên giới quốc gia trên đất liền vào hết địa giới hành chính của xã, phường, thị trấn có một phần địa giới hành chính trùng hợp với biên giới quốc gia trên đất liền


D Không có đáp án nào đúng

CÂU SỐ 13

Việt Nam có bao nhiêu tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đường biên giới trên đất liền giáp với Campuchia?

A 11

B 10


C 9

D 8

CÂU SỐ 14

Điểm nào sau đây thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính trong xây dựng, quản lý, bảo vệ khu vực biên giới đất liền?

A Bố trí dự toán chi ngân sách nhà nước cho nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành

B Xây dựng chính sách phát triển thương mại ở khu vực biên giới đất liền

C Tổng hợp nhu cầu về đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng ở khu vực biên giới đất liền; xây kè sông, suối biên giới, kè bảo vệ mốc quốc giới

D Cả 03 đáp án trên

CÂU SỐ 15

Lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới theo quy định của pháp luật là lực lượng nào?

A Bộ đội biên phòng


B Công an nhân dân

C Hải quan

D Dân quân tự vệ

CÂU SỐ 16

Văn bản nào sau đây quy định về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

A Nghị định 140/2004/NĐ-CP

B Nghị định 96/2020/NĐ-CP

C Nghị định 112/2014/NĐ-CP

D Nghị định 34/2014/NĐ-CP


CÂU SỐ 17

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc mở cửa khẩu và nơi mở ra cho qua lại biên giới, nâng cấp cửa khẩu thuộc thẩm quyền của cá nhân/ cơ quan nào?

A Thủ tướng Chính phủ

B Quốc hội

C Chính phủ


D Chủ tịch nước

CÂU SỐ 18

Tỉnh nào có đường biên giới trên đất liền đồng thời giáp với hai nước Trung Quốc và Lào?


A Lào Cai

B Lai Châu

C Điện Biên


D Sơn La

CÂU SỐ 19

Cơ sở để tổ chức quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, mốc quốc giới, khu vực biên giới là gì?

A Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến biên giới

B Điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên

C Các vắn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành chức năng

D Cả 03 đáp án trên


CÂU SỐ 20

Mốc biên giới là gì?

A Công trình trên biên giới

B Vật thể đánh dấu đường biên giới

C Do các nước liên quan thỏa thuận xác định, xây dựng và ghi nhận

D Cả 03 đáp án trên


CÂU SỐ 21

Cột mốc số 118 nằm tại khu vực nào?

A Cửa khẩu Lệ Thanh, Gia Lai

B Cửa khẩu Hoa Lư, Bình Phước

C Cửa khẩu Xa Mát, Tây Ninh


D Cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh

CÂU SỐ 22

Tỉnh Đồng Tháp tiếp giáp với tỉnh nào của Campuchia?

A Tỉnh Svay Rieng

B Tỉnh Tboung Khmum

C Tỉnh Takeo

D Tỉnh Prey Veng


CÂU SỐ 23

Dưới Ủy ban Liên hợp PGCM có những cơ chế giúp việc nào?

A Tiểu ban Kỹ thuật Liên hợp, Nhóm Chuyên gia kỹ thuật liên hợp

B Tổ Nội nghiệp, Tổ chuyên gia kỹ thuật GPS

C Nhóm công tác đặc biệt, Đội PGCM

D Cả 03 đáp án trên


CÂU SỐ 24

Cột mốc số 313 nằm tại khu vực nào?

A Cửa khẩu Tịnh Biên, An Giang

B Cửa khẩu Hà Tiên, Kiên Giang


C Cửa khẩu Thường Phước, Đồng Tháp

D Cửa khẩu Vĩnh Xương, An Giang

CÂU SỐ 25

Hiệp ước giữa Việt Nam và Campuchia bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 ký năm 2005, những yếu tố nào được áp dụng để điều chỉnh hướng đi của đường biên giới Việt Nam - Campuchia ghi trong Điều 1 của Hiệp ước hoạch định năm 1985?

A Căn cứ pháp lý mà chính quyền thực dân đã sử dụng để vạch đường biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia

B Thực trạng quản lý và chiếm hữu thực dư của dân cư qua nhiều thế hệ

C Đặc trưng địa hình

D Cả 03 đáp án trên


CÂU SỐ 26

Các tỉnh nào sau đây của Việt Nam có đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc?

A Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh


B Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh

C Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Quảng Ninh

D Lai Châu, Phú Thọ, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh

CÂU SỐ 27

Đặc điểm khí hậu khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia là gì?

A Khí hậu khô

B Khí hậu ôn đới

C Khí hậu nhiệt đới, gió mùa


D Khí hậu lục địa

CÂU SỐ 28

Lễ giao nhận Bản đồ địa hình biên giới Việt Nam - Campuchia tỷ lệ 1/25.000 đính kèm Nghị định thư PGCM ký năm 2019 được hai nước tổ chức tại đâu?


A Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh


B Trụ sở Ủy ban Biên giới quốc gia, Hà Nội

C Cửa khẩu quốc tế Tân Nam, Tây Ninh

D Trụ sở Cơ quan Biên giới Campuchia, Phnôm Pênh

CÂU SỐ 29

Điểm kết thúc của đường biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia tại tỉnh nào của Campuchia?

A Tỉnh Prey Veng

B Tỉnh Kandal

C Tỉnh Takeo

D Tỉnh Kampot


CÂU SỐ 30

Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc có bao nhiêu điều khoản?

A 11 điều khoản

B 12 điều khoản

C 13 điều khoản


D 14 điều khoản

Đáp án Biên cương Tổ quốc tôi tuần 2 - Bộ số 1
Câu 1:

Theo Hiệp định về quy chế biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào ký năm 2016, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu biên giới là gì?

A. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật nước mình

B. Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành của Bên kia để thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiệp định, pháp luật liên quan của mỗi nước và điều ước quốc tế có liên quan mà hai nước là thành viên

C. Đáp án 1 và 2

D. Không có đáp án nào đúng

Câu 2:

Hiện nay, tỉnh Khăm Muồn (Lào) có bao nhiêu cửa khẩu quốc tế, bao nhiêu cửa khẩu chính và bao nhiêu cửa khẩu phụ với Việt Nam?

A. 2 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu chính

B. 1 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu phụ


C. 2 cửa khẩu chính, 3 cửa khẩu phụ

D. 1 cửa khẩu chính, 3 cửa khẩu phụ

Câu 3:

Theo Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào ký năm 2016, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng bộ đội biên phòng Việt Nam và lực lượng công an Lào tại cửa khẩu là gì?

A. Hướng dẫn và thực hiện thủ tục biên phòng và công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoạt động xuất, nhập cảnh của người, phương tiện

B. Kiểm tra, kiểm soát, giám sát phương tiện và hoạt động xuất nhập khẩu đối với hàng hóa, vật phẩm qua cửa khẩu nước mình; phòng, chống mua bán người, buôn lậu và gian lận thương mại

C. Thực hiện các chức năng và nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật của mỗi nước

D. Cả 03 đáp án trên


Câu 4:

Theo quy định tại Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Đại diện biên giới đoạn 3 sẽ quản lý đoạn biên giới nào?

A. Từ mốc 167 đến mốc 498.

B. Từ mốc 820 đến mốc 962.

C. Từ mốc 85 đến mốc 167


D. Từ mốc 498 đến mốc 820.

Câu 5:

Mục đích của việc thành lập Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc là gì?

A. Thực hiện Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc

B. Tuần tra, giám sát tại khu vực biên giới

C. Quản lý xuất, nhập cảnh trái phép tại khu vực biên giới

D. Triển khai công tác phân giới, cắm mốc trên thực địa


Câu 6:

Cửa khẩu quốc tế Pang Hốc đối diện cửa khẩu quốc tế Tây Trang (Điện Biên) thuộc tỉnh nào của Lào?

A Hủa Phăn

B Luông Pha Băng

C Phông Sa Lỳ


D Xiêng Khoảng

Câu 7:

Đại diện biên giới hai Bên trao đổi thông qua những phương thức nào?

A. Hội đàm và Trao đổi qua điện thoại

B. Trao đổi qua điện thoại và Trao đổi qua Thư công tác

C. Trao đổi qua Thư công tác và Hội đàm


D. Hội đàm, Trao đổi qua điện thoại, Trao đổi qua Thư công tác


Câu 8:

Theo quy định tại Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Đại diện biên giới đoạn 8 sẽ quản lý đoạn biên giới nào?

A .Từ mốc 820 đến điểm kết thúc của đường biên giới.

B. Từ mốc 962 đến điểm kết thúc của đường biên giới.

C. Từ mốc 1300/4 đến điểm kết thúc của đường biên giới.


D. Từ mốc 498 đến mốc 820.

Câu 9:

Cặp cửa khẩu Nam Giang - Đắc Ta Oóc thuộc cặp tỉnh biên giới nào của Việt Nam và Lào?

A Kon Tum - Ắt Tạ Pư

B Quảng Nam - Xê Kông


C Kon Tum - Xê Kông

D Quảng Trị - Sả Lạ Văn

Câu 10

Hiệp định về quy chế quản lý biên giới quy định việc thay đổi vị trí mốc, cắm thêm mốc, vật đánh dấu đường biên giới phải tuân thủ như thế nào?

A. Không Bên nào được đơn phương thay đổi vị trí, xây dựng thêm mốc giới hoặc vật đánh dấu đường biên giới


B. Mỗi Bên được đơn phương thay đổi vị trí, xây dựng thêm mốc giới hoặc vật đánh dấu đường biên giới

C. Không được xây dựng thêm vật đánh dấu đường biên giới

D. Cả ba đáp án đều sai

Câu 11

Việt Nam có bao nhiêu tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đường biên giới trên đất liền giáp với Lào?

A. 10


B. 9

C. 8

D. 7

Câu 12

Điểm nào sau đây thuộc trách nhiệm của Bộ Công an theo quy định của pháp luật?

A. Trao đổi tình hình, thống nhất chủ trương chỉ đạo đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác về an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới

B. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội cho lực lượng chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

C. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh quốc gia, phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện hợp tác an ninh biên giới

D. Cả 03 đáp án trên

Câu 13

Theo pháp luật Việt Nam, việc xây dựng lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia được định hướng như thế nào?

A. Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

B. Vững mạnh về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ

C. Nắm vững pháp luật và công tác đối ngoại nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong mọi tình huống

D. Cả 03 đáp án trên


Câu 14

Văn bản nào sau đây quy định về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

A. Nghị định 140/2004/NĐ-CP

B. Nghị định 96/2020/NĐ-CP

C. Nghị định 112/2014/NĐ-CP

D. Nghị định 34/2014/NĐ-CP


Câu 15

Luật Biên giới quốc gia được Quốc hội thông qua vào năm nào?

A. Năm 2002

B. Năm 2003


C. Năm 2004

D. Năm 2005

Câu 16

Tỉnh nào có đường biên giới trên đất liền đồng thời giáp với hai nước Trung Quốc và Lào?

A. Lào Cai

B. Lai Châu

C. Điện Biên


D. Sơn La

Câu 17

Khái niệm biên giới quốc gia của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì?

A. Đường và mặt thẳng đứng theo đường đó để xác định giới hạn lãnh thổ đất liền, các đảo, các quần đảo trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, vùng biển, lòng đất, vùng trời của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

B. Đường để xác định giới hạn lãnh thổ đất liền, các đảo, các quần đảo trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, vùng biển của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

C. Mặt thẳng đứng để xác định giới hạn lãnh thổ đất liền, vùng biển, lòng đất, vùng trời của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

D. Đường và mặt thẳng đứng theo đường đó để xác định giới hạn lãnh thổ đất liền, các đảo, các quần đảo trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Câu 18

Mốc biên giới là gì?

A. Công trình trên biên giới

B. Vật thể đánh dấu đường biên giới


C. Do các nước liên quan thỏa thuận xác định, xây dựng và ghi nhận

D. Cả 03 đáp án trên

Câu 19

Theo pháp luật Việt Nam, chế độ quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho hoạt động xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia do cơ quan nào quy định?

A Quốc hội

B Chính phủ


C Hội đồng nhân dân tỉnh biên giới

D Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới

Câu 20

Cơ quan/ Cá nhân nào có thẩm quyền xác định vùng cấm đối với các công trình quốc phòng, công trình biên giới?

A .Thủ tướng Chính phủ

B. Bộ trưởng Bộ Quốc phòngC. Chính phủ

D. Không có đáp án nào đúng

Câu 21

Hiệp ước xác định giao điểm đường biên giới Việt Nam - Campuchia - Lào được ký tại đâu?

A Hà Nội, Việt Nam


B Phnôm Pênh, Campuchia

C Viêng Chăn, Lào

D Kon Tum, Việt Nam

Câu 22

Hiệp ước giữa Việt Nam và Campuchia bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 ký năm 2019 được lập bằng ngôn ngữ nào?

A Tiếng Việt, tiếng Khmer

B Tiếng Việt, tiếng Khmer, tiếng Pháp


C Tiếng Việt, tiếng Khmer, tiếng Anh

D Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp

Câu 23

Tỉnh An Giang tiếp giáp với những tỉnh nào của Campuchia?

A Tỉnh Kandal và tỉnh Takeo


B Tỉnh Svay Rieng và tỉnh Kandal

C Tỉnh Prey Veng và Kandal

D Tỉnh Takeo và Kampot

Câu 24

Ý nghĩa của Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa?

A. Tạo cơ sở pháp lý vững chắc trong việc xác định đường biên giới rõ ràng, ổn định giữa hai nước

B. Có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện xây dựng và phát triển đất nước, đưa quan hệ Việt - Trung lên một tầm cao mới trong thế kỷ XXI

C. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý và duy trì ổn định tại khu vực biên giới

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng


Câu 25

Thác Bản Giốc nằm trên sông nào?

A Sông Quây Sơn


B Sông Bắc Luân

C Sông Ka Long

D Sông Hồng

Câu 26

Cho đến nay, Ủy ban liên hợp PGCM hai nước Việt Nam, Campuchia đã hoàn thành xây dựng bao nhiêu cột mốc chính?

A 313 cột mốc

B 314 cột mốc

C 315 cột mốc


D 316 cột mốc

Câu 28

Mục đích của việc ký Nghị định thư PGCM Việt Nam - Campuchia năm 2019 là gì?

A. Ghi nhận và pháp lý hóa thành quả PGCM biên giới đất liền đã đạt được tính đến thời điểm ký Nghị định thư PGCM năm 2019 (khoảng 84%)

B. Hệ thống hóa dữ liệu thông tin địa lý của đường biên giới, mốc biên giới đã được hai Bên hoàn thành PGCM, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, bảo vệ và nhận biết đường biên giới trên thực địa

C. Tạo cơ sở pháp lý để hai Bên tiếp tục giải quyết các vấn đề biên giới còn vướng mắc, tồn đọng sau này

D Cả 03 đáp án trên


Câu 29

Tỉnh nào của Việt Nam có chiều dài đường biên giới đất liền (bao gồm cả đường biên giới trên sông, suối) dài nhất với Lào?

A Sơn La

B Nghệ An


C Điện Biên

D Quảng Bình

Câu 30

Hiệp ước giữa Việt Nam và Campuchia bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 ký năm 2005 có hiệu lực từ ngày nào?

A 12/06/2005

B 21/06/2005

C 06/12/2005


D 16/02/2005

Đáp án cuộc thi Biên cương tổ quốc tôi tuần 1
CÂU số 1

Bờ Y là tên một cửa khẩu quốc tế tại tỉnh nào của Việt Nam?

A. Thanh Hoá

B. Điện Biên

C. Khánh Hoà

D.Kon Tum


CÂU số 2

Hiện nay, tỉnh Điện Biên có bao nhiêu cửa khẩu quốc tế, bao nhiêu của khẩu chính và bao nhiêu cửa khẩu phụ với Lào?

A. 1 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu chính, 2 cửa khẩu phụ


B. 1 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu chính, 1 cửakhẩu phụ

C. 1 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu chính, 1 cửa khẩu phụ

D. 2 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu chính, 1 cửa khẩu phụ

CÂU số 3

Hiệp định về quy chế quản lý biên giới quy định việc thay đổi vị trí mốc, cắm thêm mốc, vật đánh dấu đường biên giới phải tuân thủ như thế nào?

A. Không Bên nào được đơn phương thay đổi vị trí, xây dựng thêm mốc giới hoặc vật đánh dấu đường biên giới


B. Mỗi bên được đơn phương thay đổi vị trí, xây dựng thêm mốc giới hoặc vật đánh dấu đường biên giới

C. Không được xây dựng thêm vật đánh dấu đường biên giới

D. Cả ba đáp án đều sai

CÂU số 4

Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc có chức năng, nhiệm vụ gì?

Α. Giải quyết những bất đồng nảy sinh trong việc giải thích các điều khoản của Hiệp định trong quá trình thực hiện Hiệp định.

B. Nghiên cứu giải quyết các sự kiện biên giới mà Đại diện biên giới chưa giải quyết được.

C. Giám sát tình hình thực hiện Hiệp định.

D. Cả ba đáp án trên đều đúng


CÂU số 5

Hiện nay, tỉnh Quảng Bình có bao nhiêu cửa khẩu quốc tế, bao nhiều cửa khẩu chính và bao nhiêu của khẩu phụ với Lào?

Α. 2 cửa khẩu chính

B. 1 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu chính

C. 2 cửa khẩu phụ

D. 1 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu phụ


CÂU số 6

Chức năng, nhiệm vụ nào sau đây không phải là chức năng của Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc?

A. Đánh giá, thẩm định và giám sát các công trình, dự án tại vùng nước biên giới.

B. Tuần tra khu vực biên giới


C. Giải quyết những bất đồng nảy sinh trong việc giải thích các điều khoản của Hiệp định trong quá trình thực hiện Hiệp định.

D. Xác nhận, sửa chữa, xây dựng và duy trì, bảo vệ các vật đánh dấu đường biên giới.

CÂU số 7

Trong số các cửa khẩu dưới đây, đâu là cửa khẩu chính?

Α. Nà Cài

B. Nậm Lạnh

C. Huổi Puốc


D. Tà Rùng

CÂU số 8

Tính đến nay, có bao nhiêu loại hình của khẩu đã được mở ra trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào?

Α. 3


B.4

C. 5

D.2

CÂU số 9

Theo quy định tại Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Đại diện biên giới đoạn 4 sẽ quản lý đoạn biên giới nào?

Α. Từ mốc 167 đến mốc 498.


B.Từ mốc 820 đến mốc 962.

C. Từ mốc 85 đến mốc 167

D. Từ mốc 498 đến mốc 820.

CÂU số 10

Hiện nay, tỉnh Thừa Thiên Huế có bao nhiều cửa khẩu quốc tế, bao nhiêu của khẩu chính và bao nhiêu của khẩu phụ với Lào?

Α. 2 cửa khẩu chínhB. 1 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu chính

C. 2 cửa khẩu phụ

D. 1 cửa khẩu chính, 1 cửa khẩu phụ

CÂU số 11

Văn bản nào sau đây quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia?

Α.. Nghị định 140/2004/NĐ-CP

B. Nghị định 96/2020/NĐ-CP


C. Nghị định 112/2014/NĐ-CP

D. Nghị định 34/2014/NĐ-CP

CÂU số 12

Nội dung nào thuộc hoạt động tổ chức thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân?

A. Giáo dục ý thức pháp luật về biên giới quốc gia, tôn trọng biên giới, chủ quyền lãnh thổ, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, nhân viên cơ quan, tổ chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và của toàn dân; đặc biệt là cán bộ, nhân viên cơ quan, tổ chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới

B. Huy động các ngành, các địa phương hướng về biên giới, tích cực tham gia xây dựng tiềm lực về mọi mặt khu vực biên giới, tạo ra sức mạnh của toàn dân, giúp đỡ Bộ đội biên phòng và các đơn vị khác thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, các cơ quan chức năng ở khu vực | biên giới trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới

C . Xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định | lâu dài với các nước láng giềng, phối hợp hai bên biên giới trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và phòng, chống tội phạm

D. Cả 03 đáp án trên


CÂU số 13

Việt Nam có bao nhiêu tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đường biên giới trên đất liền giáp với Trung Quốc?

A. 10

B. 9

C. 8

D. 7


CÂU số 14

Việt Nam có bao nhiêu tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đường biên giới trên đất liền giáp với Lào?

A. 10


B. 9

C. 8

D.7

CÂU số 15

Việt Nam có biên giới đất liền với quốc gia nào?

А. Vương quốc Campuchia

B. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

C. Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào

D. Cả 03 đáp án trên


CÂU số 16

Xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới là nhiệm vụ của đối tượng nào?

А. Nhà nước

B. Toàn dân

C. Chính quyền, nhân dân khu vực biên giới và các lực lượng vũ trang nhân dân

D. Cả 03 đáp án trên


CÂU số 17

Theo pháp luật Việt Nam, cơ quan nào sau đây có thẩm quyền lập kế hoạch trình Chính phủ về xây dựng công trình để cố định đường biên giới quốc gia?

A. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

B. Các bộ, ngành liên quan

C. Ủy ban nhân dân cấp huyện

D. Đáp án 1 và 2


CÂU số 18

Văn bản nào sau đây quy định về quản lý của khẩu biên giới đất liền?

A. Nghị định 140/2004/NĐ-CP

B. Nghị định 71/2015/NĐ-CP

C. Nghị định 112/2014/NĐ-CP


D. Nghị định 34/2014/NĐ-CP

CÂU số 20

Cơ sở để tổ chức quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, mốc quốc giới, khu vực biên giới là gì?

A. Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến biên giới

B. Điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên

C. Các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành chức năng

D. Cả 03 đáp án trên


CÂU số 21

Hiệp ước giữa Việt Nam và Campuchia bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 được ký ngày nào?

A. 43595

В. 43753

C. 43743

D. 43739

CÂU số 22

Địa hình đặc trưng của đường biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia là gì?

Α. Rừng núi, cao nguyên

B. Rừng núi, cao nguyên và đồng bằng


C. Cao nguyên, đồng bằng

D. Rừng núi

CÂU số 23

Việt Nam và Trung Quốc đã mấy lần tiến hành đàm phán về biên giới lãnh thổ trong giai đoạn từ năm 1974-1979?

Α. 1 lần

B. 2 lần

C. 3 lần


D. 4 lần

CÂU số 24

Hiệp ước giữa Việt Nam và Campuchia bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 được ký kết vào thời gian nào và ở đâu?

A. Ngày 15/10/2006 tại Phnôm Pênh, Campuchia

B. Ngày 10/10/2005 tại Hà Nội, Việt Nam


C. Ngày 15/11/2006 tại Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

D. Ngày 10/11/2005 tại Hà Nội, Việt Nam

CÂU số 25

Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc định nghĩa như thế nào về trường hợp bất khả kháng"?

A "Trường hợp bất khả kháng" là các trường hợp xảy ra do khách quan, không có sự tác động của con người gây thiệt hại nặng nề cho con người

B. "Trường hợp bất khả kháng" là trường hợp xảy ra mưa, lũ, dịch bệnh ... gây ảnh hưởng nặng nề về người và tài sản.

C. "Trường hợp bất khả kháng" là trường hợp xảy ra do khách quan không thể dự đoán được, không thể tránh được và không thể khắc phục được.


D. "Trường hợp bất khả kháng" là trường hợp xảy ra do khách quan không thể dự đoán được, gây thiệt hại | nặng nề cho con người

CÂU số 26

Cơ sở pháp lý tiến hành phân giới cắm mốc trên thực địa biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc là gì ?

А Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc

B. Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bản đồ Hiệp ước và các văn bản của Ủy ban liên hợp phần giới, cắm mốc


C. Công ước Pháp - Thanh năm 1987 và Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc

D. Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc và các biên bản của Ủy ban phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc

CÂU số 27

Hiệp định về quy chế biên giới Việt Nam - Campuchia ký năm 1983 có hiệu lực từ ngày nào?

Α. 30526

B. 30566

C. 30586

D. 30506

CÂU số 28

Hiệp ước xác định giao điểm đường biên giới Việt Nam - Campuchia - Lào được ký ngày nào?

A. 39686

B. 39627

C. 39666

D. 39607

26/8/2008


CÂU số 29

Hiệp ước về nguyên tắc giải quyết vấn đề biên giới Việt Nam - Campuchia được ký ngày nào?

A. 30519

B. 30499

C. 30374

D. 30517

20-7-1983


CÂU số 30

Hiệp ước giữa Việt Nam và Campuchia bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 ký năm 2005, trong trường hợp có sự khác biệt về giải thích và thực hiện Hiệp ước, hai bên sẽ giải quyết như thế nào?

А. Thông qua cơ quan tài phán quốc tế

B. Thông qua thảo luận và đàm phán

C. Thông qua trung gian, hòa giải

D. Không có đáp án nào đúng
 

Bình luận bằng Facebook

Top