DANH NGÔN [trang 6]

dinhnhuy012

Thành viên
Thành viên BQT
#1

“Đọc sách không bằng suy ngẫm, Học trường không hơn được trường đời”.
IMMANUEL KANT“Ước mơ không phải là cái gì sẵn có, cũng không phải là cái gì không thể có. Ước mơ giống như một con đường tiềm ẩn để con người khai phá và vượt qua”.
LỖ TẤN“Sống ở đời phải biết khiêm tốn nhưng cũng cần có lòng tự tin, một ý thức tự chủ”.
ĐẶNG THÙY CHÂM“Có đương đầu với gió bão mới biết được sức mạnh của giông tố. Muốn hiểu mình tường tận, cần phải có lúc cô đơn”.
ARISTOT"Tôi tìm thấy điều vĩ đại trong thế giới này không phải ở nơi chúng ta đứng mà ở những điều chúng ta đang hướng đến”.
OLIVER .W. HOLMES“Không có quyển sách nào hay đối với người dốt. Không có tác phẩm nào dở đối với người khôn”.
DIDEROT
“Điều làm cho bình đẳng khó khăn là ta chỉ ao ước bình đẳng với kẻ cao hơn ta mà thôi”.
H. BECQUE“Chẳng phải nghề nghiệp tạo danh dự cho con người mà chính con người tạo danh dự cho nghề nghiệp”.
LOUIS PASTEUR
“Con người không phải là vật sáng tạo của hoàn cảnh, hoàn cảnh là sự sáng tạo của con người”.
BEN JAMIN DISRAELI“Đem cái mình ưa thích chống lại với những gì mình không ưa thích, đó là cái tâm bệnh của con người”.
TĂNG XÁN“Hãy học suy nghĩ bằng trái tim và hãy học cảm xúc bằng lý trí”.
THEODORE FONTANE“Đời sống có hạn mà sự học thì vô hạn”.
TRANG TỬ“Tôi đã học được ba điều quan trọng ở đại học: Biết dùng thư viện, biết nhớ nhanh và chính xác, biết ngủ mọi lúc nếu rảnh 15 phút và có một mặt phẳng. Điều mà tôi chưa học được là làm thế nào suy nghĩ có sáng tạo theo một thời khóa biểu”.
AGNES DE MILLE
“Nhiệm vụ của một trường đại học tiến bộ không phải là cung cấp những câu trả lời thích hợp, mà chính phải là đặt ra các câu hỏi thích hợp”.
CYNTHIA OZICK“Thu thập thông tin khách quan là cốt yếu, đánh giá độc lập để xác định thái độ hành động”.
VLADIMIR PUTIN
 

Bình luận bằng Facebook

Chủ đề tương tự

Top