đánh mất

cohonnhien

Thành viên
#1
Khi thôi yêu nhau
ta đã mất nhau rồi
đâu có nghĩ
sẽ có lần mất nữa
lần mất sau
nỗi đau dao cứa
em đánh mất mình
anh vĩnh viẽn mất em.
Kim Quy
 

Bình luận bằng Facebook

Top