Đại hội Đảng bộ Học viện Quản lý Giáo dục thành công tốt đẹp

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Những kết quả đáng ghi nhận


Học viện đã bồi dưỡng cho hơn 4.000 hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường phổ thông cốt cán trên cả nước. Lần đầu tiên từ khi thành lập đến nay, Học viện đã được công nhận đạt tiêu chuẩn cơ sở giáo dục đại học theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT. Quy mô bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tăng 200% so với đầu nhiệm kỳ. Đây là thành công không nhỏ trong quá trình phát triển của đơn vị.


Ghi nhận và chúc mừng những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Học viện Quản lý Giáo dục, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Học viện đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Ban Chấp hành Đảng bộ là tập thể đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy cấp trên, thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ và nguyên tắc tập trung dân chủ.


Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại Đại hội

Công tác nâng cao chất lượng đội ngũ và phát triển đảng viên được Đảng ủy quan tâm; Đảng bộ Học viện là Đảng bộ duy nhất trong hệ thống các tổ chức đảng của Đảng bộ Bộ GD&ĐT tiên phong, chủ động nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên bằng việc mở lớp trung cấp lý luận chính trị ngay tại Học viện. Điều này thể hiện tầm nhìn đi trước, đón đầu của Đảng ủy Học viện trong công tác chuẩn bị nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ Học viện là Đảng bộ đứng thứ 2 trong 6 đảng bộ cơ sở về số lượng quần chúng được kết nạp trong nhiệm kỳ vừa qua. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy và dành được nhiều kết quả tích cực.

Đảng ủy Học viện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt là nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng năng lực lãnh đạo quản lý cho cán bộ quản lý ngành Giáo dục theo chuẩn chức danh nghề nghiệp, nâng cao năng lực quản trị nhà trường.

Ngoài ra, Học viện Quản lý Giáo dục đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận trong hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ mới. Số lượng bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học có chỉ số ISI, SCI... ngày càng tăng.

Các hội thảo khoa học quốc tế phát triển mạnh về lượng và chất, ngày càng có tầm ảnh hưởng tốt trong hệ thống. Trong hợp tác quốc tế về giáo dục, lần đầu tiên Học viện thực hiện 2 chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ với trường đại học nước ngoài.


Đồng chí Phạm Quang Trung - Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc Đại hội

Những nhiệm vụ trọng tâm


Thứ trưởng đề nghị: Ngay sau Đại hội, Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy Học viện Quản lý Giáo dục khẩn chương xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, khả thi thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.


Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đề nghị: Đại hội quan tâm thêm một số nhiệm vụ:

Thứ nhất, về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính trị: Cần tiếp tục triển khai và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng "Về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, thực hiện tinh giản bộ máy biên chế.

Trước hết, làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, chính trị trong cán bộ, đảng viên, truyền thông nội bộ nhận thức về tự chủ đại học.

Đồng thời tập trung vào việc củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Đảng, nâng cao vị trí, vai trò năng lực dự báo, tầm nhìn của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp ủy Đảng. Thực hiện tốt chế độ trách nhiệm, chế độ nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Chăm lo xây dựng Đảng bộ vững mạnh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên...) nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Đặc biệt, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao, sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, có kiến thức, có kinh nghiệm, giầu lòng nhân văn, vì sự phát triển của Học viện. Mỗi cán bộ, giảng viên của Học viện là một hình mẫu của nhà quản lý giáo dục.


Ban chấp hành Đảng bộ Học viện Quản lý Giáo dục nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Thứ hai, về việc thực hiện quy chế làm việc: Cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo hướng tập trung vào tất cả các khâu: Từ ban hành chủ trương, Nghị quyết, chính sách, tới việc triển khai, tổ chức thực hiện, để đảm bảo từng nhiệm vụ, giải pháp đều được kiểm tra, giám sát thực hiện có hiệu quả.

Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm và cả nhiệm kỳ đảm bảo thiết thực, tránh hình thức; rõ mục đích, đối tượng không chung chung.

Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương; xử lý nghiêm các sai phạm; phối kết hợp giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với giám sát của cơ quan. Xây dựng và hoàn thiện các quy chế làm việc theo nguyên tắc triệt để phân cấp, thực hiện ủy quyền một cách hợp lý. Phân công trách nhiệm rõ ràng; minh bạch, công khai trong các hoạt động quản lý và giải quyết công việc.

Mở rộng và phát huy dân chủ trong mọi hoạt động của Đảng bộ. Tăng cường đối thoại, cung cấp thông tin hai chiều và mở rộng chất vấn trong Đảng, củng cố niềm tin với quần chúng, cán bộ, đảng viên và phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Thứ ba, về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Đảng bộ cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, thực hiện chiến lược phát triển Học viện giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2035 với lộ trình cụ thể, các chương trình hành động cụ thể theo từng mảng nhiệm vụ công tác của Học viện.


Các đảng viên biểu quyết nhiều nội dung quan trọng của Đại hội

Thứ tư, nội dung quan trọng của Đại hội là bầu cử Ban chấp hành và các chức danh chủ chốt. Thứ trưởng đề nghị, các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế bầu cử trong Đảng, lựa chọn những đảng viên xứng đáng tham gia cấp ủy khóa mới.


Đại hội đã bầu 8 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Học viện Quản lý Giáo dục nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu 14 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GD&ĐT.
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top