CyberLink PowerBackup 2.50.5529

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1

PowerBackup là một giải pháp sao lưu giúp bảo vệ an toàn dữ liệu của bạn tránh nguy cơ mất dữ liệu. Nó phân tích, loại, và lưu trữ các tệp tin của bạn lên một đĩa cứng, đĩa, hoặc phương tiện lưu trữ rời, sau đó sao lưu các bản ghi các kết quả cho đến khi bạn cần phục hồi dữ liệu, hoặc tìm kiếm các tập tin trong kho lưu trữ.

PowerBackup hỗ trợ một loạt các đĩa CD / DVD , như vậy, bạn có thể mong đợi tương tuyệt vời, bao gồm hai lớp DVD + R và DVD-R cháy trên một đĩa 8.5GB trống. Nâng cao cho người sử dụng, PowerBackup cung cấp tuỳ chọn như vi phân gia tăng và các phương pháp sao lưu. Sao lưu có thể được sắp xếp theo chu kỳ bình thường trong Scheduler.
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 

Bình luận bằng Facebook

Chủ đề tương tự

Top