Con người và vũ trụ - Ebook

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1


"Từ khi bắt đầu xuất hiện trên trái đất, con người luôn luôn thắc mắc với những câu hỏi như: thế giới này tự đâu mà ra, vũ trụ này từ đâu mà có, con người từ đâu sinh ra, sẽ đi về đâu v...v...Từ xưa tới nay, con người đã đưa ra nhiều giải đáp khác nhau, dựa trên sự hiểu biết và trí tuệ của con người ở mỗi địa phương và qua các thời đại. Điều rõ ràng là, với thời gian, trí tuệ của con người cũng đã theo định".


Download: http://www.3c.com.vn/Uploaded/hieuthien/7-2009/ebooks/CON_NGUOI_va_VU_TRU.rar
 

Bình luận bằng Facebook

Top