Con cọp

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Có con cọp cắn con cọp con, con của con cọp cạnh con cọp cha của con con cọpcon cọp cha có con cắn con cọp con của con con cọp cạnh con cọp cha con cọp cắn con cọp con con của con cọp cạnh con cọp cha của con con cọp có con cắn con cọp con của con con cọp cạnh con cọpcon cọp cắn con cọp con, con của con cọp cạnh con cọp cha của con con cọp có con cắn con cọp con của con con cọp cạnh con cọp cha con cọp cắn con cọp con con của con cọp cạnh của con con cọp có con cắn con cọp con của con con cọp cạnh . Hỏi có bao nhiu con cọp ?? :ft::ft::ft:
 

Bình luận bằng Facebook

Top