Cơ Sở Lý Thuyết Tập Hợp Và Logic Toán

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Dự Án Phát Triển Giáo Viên Tiểu Học

Để góp phần đổi mới công tác đào tạo và bồi dưỡng giáo viên tiểu học, Dự
án phát triển giáo viên tiểu học đã tổ chức biên soạn các môđun đào tạo và
bồi dửỡng giáo viên theo chửơng trình Cao đẳng Sử phạm và chửơng trình
liên thông từ Trung học Sử phạm lên Cao đẳng Sử phạm. Việc biên soạn
các môđun nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật
những đổi mới về nội dung, phửơng pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá kết
quả giáo dục tiểu học theo chửơng trình, SGK tiểu học mới
Điểm mới của tài liệu viết theo môđun là việc thiết kế các hoạt động, nhằm
tích cực hoá các hoạt động của ngửời học, kích thích óc sáng tạo và khả
năng giải quyết vấn đề, tự giám sát và đánh giá kết quả học tập của ngửời
học; chú trọng sử dụng nhiều phửơng tiện truyền đạt khác nhau (tài liệu in,
băng hình,...) giúp cho ngửời học dễ học, dễ hiểu và gây đửợc hứng thú học
tập.
Môđun Cơ sở lí thuyết tập hợp và lôgic toán do nhóm tác giả trửờng Đại
học Sử phạm Hà Nội biên soạn.
Môđun Cơ sở lí thuyết tập hợp và lôgic toán có thời lửợng bằng 2 đơn vị
học trình, bao gồm 2 chủ đề:
Chủ đề 1: Cơ sở của lí thuyết tập hợp
Chủ đề 2: Cơ sở của lôgic toán
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Nhà xuất bản: ĐH Sư Phạm Hà Nội
Loại: pdf (Tiếng Việt )
Số trang: 200
Kích thước: 2.5 M
Cập nhật: 05/04/2008
Mana: 200
Nhấn vào đây để download
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Hãy nhập tài khoản: dtntdateh
mật khẩu: dtntdateh đề download
 

Bình luận bằng Facebook

Top