Có ai có các dạng bài tương tác giữa nhiều điện tích- các lực khác phương ko?

Bình luận bằng Facebook

Top