Vật Lí Chuyên đề bồi dưỡng HSG Vật Lí 9 phần Thí nghiệm thực hành

Duy Ly

Lang thang mạng
#1
2/ Xác định khối lượng :

a/Cho các dụng cụ :

-một cân Rôbecvan (không rõ có đúng không), và hộp quả cân . Túi cát.

-10 vật nặng, mỗi vật có khối lượng không quá 200g.

Cách giải : + Đặt quả cân 200g lên 1 đĩa cân, cho cát vào đĩa còn lại đến lúc cân thăng bằng.Trong các lần cân sau lượng cát đổ vào đĩa cân này giữ nguyên.

+ Bỏ quả cân 200g ra, thay vào đó là một trong 10 vật nặng. Vì mỗi vật nặng không quá 200g, nên đặt thêm vào đĩa cân một số quả cân để cân thăng bằng

+Khối lượng vật nặng ; m1 = 200 – m’( m’ là tổng khối lượng các qảu cân đặt thêm vào)

+ Tiếp tực thực hiện, sẽ có 11 lần cân.

b/ Có 8 quả cầu cùng bằng một chất, có kích thước và hình dạng bên ngoài hoàn toàn giống nhau, trong đó có một quả có lỗ rỗng. Dùng một chiếc cân Rôbécvan đúng(không có hộp quả cân), hãy tìm ra quả cầu có lỗ rỗng với số lần cân ít nhất.

Cách giải: Gợi ý : Chia 8 quả cầu thành 3 nhóm : 2 nhóm 3 quả và một nhóm hai quả. Dùng cân Robecvan đúng ( không có hộp quả cân) thực hiện 2 lần cân sẽ xác định được quả cầu rỗng.

c/ Có 10 hộp bi, trong đó có 9 hộp đựng toàn các viên bi có khối lượng bằng giá trị quy định m đã biết. Còn trong một hộp mỗi viên bi đều có khối lượng bị hụt 10g so với quy định. Dùng cân và quả cân, hãy tìm cách chỉ ra hộp bi sai quy cách với số lần cân ít nhất( sự sai khác về khối lượng của các viên bi khó phát hiện bẳng cảm giác)

-------------------------------------
Link tải:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 

Bình luận bằng Facebook

Top