Vật Lí Chuyên đề bồi dưỡng HSG Vật Lí 9 phần Quang học

Duy Ly

Lang thang mạng
#1
Thông qua việc hệ thống hoá, phân loại và hướng dẫn học sinh tìm ra phương pháp giải một bài tập quang học từ những bài tập đơn giản, nhằm cũng cố kiến thức cơ bản, hướng dẫn học sinh suy luận ra phương pháp giải những bài tập ở mức độ cao hơn và từ những bài tập cơ bản đó mở rộng thành những bài tập khó hơn, tổng quát hơn.

I. NỘI DUNG :

Cơ sở lý thuyết :

A . Các định luật quang hình :

v Định luật truyền thẳng ánh sáng

v Định luật phản xạ ánh sáng

v Định luật khúc xạ ánh sáng

B. Gương phẳng – Gương Cầu :

v Gương phẳng

v Gương cầu

C. Thấu kính :

1. Dùng kiến thức hình học :

2. Dùng công thức thấu kính

D. Công thức tổng quát về quang hệ

1. Quang hệ gương ( G ) Và thấu kính (L)

2. Hệ hai thấu kính (L1) và (L2)

Tài liệu tham khảo

- Bài tập vật lý nâng cao lớp 7 – lớp 9 –

- 200 bài toán Vật lý chọn lọc

- 500 bài toán Vật lý chuyên THCS Bồi dưỡng HS khá giỏi (Trường ĐHQG tp HCM)

- Tuyển tập các đề thi HSG , chuyên (Trường ĐHQG tp HCM)

- Tuyển tập các đề thi HSG , chuyên (Trường ĐHQG Hà Nội ).......

----------------------------------
Link tải:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 

Bình luận bằng Facebook

Top