Vật Lí Chuyên đề bồi dưỡng HSG Vật Lí 9 phần Điện học

Duy Ly

Lang thang mạng
#1
Nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi phần điện học, môn Vật Lý lớp 9 THCS gồm nhiều phần tương đối khó và phức tạp. Do vậy, Trong quá trình bồi dưỡng đòi hỏi giáo viên phải cung cấp cho học sinh kiến thức một cách có hệ thống, đầy đủ và rõ ràng. Mỗi nội dung cần nêu được một vài phương pháp giải nhằm giúp học sinh sử dụng các phương pháp này trong quá trình giải bài tập.

Sau đây là một số dạng bài tập và phương pháp giải.

B/ NỘI DUNG
I/ LÝ THUYẾT


---------------
Link tải:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 

Bình luận bằng Facebook

Top