Chuẩn KTKN Công Nghệ 8

tinhtam

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
I. Khái quát chung

Chuẩn kiến thức, kĩ năng và yêu cầu về thái độ của môn Công nghệ là một văn bản quan trọng đối với công tác chỉ đạo, thực hiện kế hoạch giáo dục. Chuẩn kiến thức, kĩ năng của môn Công nghệ được xây dựng cho từng lớp của cấp học trung học, là các yêu cầu tối thiểu, cơ bản nhất về kiến thức, kĩ năng mà học sinh có thể đạt được sau từng giai đoạn học tập.

Chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Công nghệ là căn cứ để biên soạn SGK công nghệ từ lớp 6 đến lớp 12, giúp quản lí việc dạy và học, đánh giá kết quả giáo dục của môn học. Qua đó đảm bảo sự thống nhất, khả thi về chương trình, nội dung kiến thức, chất lượng và hiệu quả của quá trình giáo dục. Giáo viên dạy môn Công nghệ sử dụng chuẩn kiến thức, kĩ năng làm căn cứ để giảng dạy, ra đề kiểm tra, đối chiếu sự liên thông của môn Công nghệ giữa các cấp học và lớp học.

--------------------
Link tải: https://db.tt/5mwsM3CL
 

Bình luận bằng Facebook

Top