Chính sách cho cán bộ quản lý, giáo viên trường có học sinh bán trú

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học, trường chuyên, trường năng khiếu, trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật, ngoài việc được hưởng các chế độ, chính sách chung của nhà giáo còn được hưởng các chính sách quy định tại: Nghị định số 61/2006/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn (Nghị định số 61) và Thông tư liên tịch số 06/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 61.


Do đặc thù vùng miền, một số địa phương có loại hình trường có học sinh học bán trú nhưng không thuộc trường phổ thông dân tộc bán trú theo quy định thì không được hưởng chế độ chính sách quy định tại các văn bản nêu trên. Bộ GD&ĐT sẽ nghiên cứu tham mưu cho Chính phủ chính sách phù hợp với đối tượng này. Trước mắt, địa phương có thể huy động các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ cho học sinh bán trú và giáo viên tham gia quản lý học sinh bán trú.

Hải Bình
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top