Chết vì...là

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Chết vì “tình” là cái chết bất thình lình. Chết vì “gái” là cái chết rất thoải mái. Chết vì “ lười” là cái chết rất buồn cười. Chết vì “học” là cái chểt vàng ngọc. Chết vì “sầu” là cái chết rất ngầu. Chết vì “ghen” là cái chết nhỏ nhen. Chết vì “ chơi” là cái chết thảnh thơi. Chết vì “bệnh” là cái chết bạc mệnh. Chết vì “hận” là cái chết lận đận.
 

Bình luận bằng Facebook

Top