CD Recovery Toolbox: Lỗi hư hỏng đĩa CD, DVD, Blu-ray, HD-DVD Phục hồi các tập tin

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
"Phục hồi đĩa CD Công cụ miễn phí" đã được thành công読MI取RENAKU CD, DVD cộng thêm, Blu-ray (Blu-ray), HD-DVD có thể được có thể để khôi phục dữ liệu, RIKABARIFURISOFUTO.
Đĩa CD và DVD đĩa và có thể擦っ, hoặc読MI取RENAKU có một blemish trên bề mặt được irradiated của laser và HIKKAKAっ, thời gian "dư thừa Circuit (CRC) kiểm tra lỗi," đọc những vậy gọi là xấu nó không phải là tất cả mọi thứ được, "Phục hồi đĩa CD đến đây" một lỗi này đọc đĩa CD, DVD, Blu-ray (Blu-ray), HD-DVD, chỉ cần làm theo trình wizard để địa phương, các dữ liệu trong ba bước Bạn có thể khôi phục lại các bản sao trên đĩa cứng của bạn.

Tải miễn phí phần mềm từ sau đây.


Hoạt động là rất dễ dàng, chèn đĩa thứ nhất vào ổ phục hồi, "Phục hồi đĩa CD đến đây" Chúng tôi bắt đầu.
Chọn ổ đĩa đó là ghi một đĩa đó đặt ra những mục tiêu địa phương trên một đĩa cứng và sau đó phục hồi. Như là "kế" nút, tập tin có thể được phục hồi trong đĩa, bạn sẽ thấy một cây thư mục định dạng, hãy chạy đến một sự phục hồi arbitrary lựa chọn.
※ cây tập tin xuất hiện trong danh sách, bạn có thể khôi phục lại các tập tin. Không có khả năng khôi phục lại các tập tin sẽ không xuất hiện trong danh sách.

Không phải là toàn bộ đĩa, các quyền lợi của các phần mềm phục hồi cũng có thể chọn một tập tin hoặc thư mục trong các dữ liệu bạn cần.Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


Đọc báo lỗi (cyclic sự thừa (CRC) kiểm tra lỗi) của đĩa CD, DVD và các tập tin media từ phục hồi
4GB hoặc nhiều các tập tin có thể được phục hồi
SUTEPPUUIZADO dễ dàng phục hồi hoạt động
Chọn bất kỳ tập tin định dạng mà cây cấu trúc và phục hồi
Nhằm mục tiêu phục hồi đĩa: CD, DVD, HD DVD, Blu-Ray và


Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, 2003, Vista
 

Bình luận bằng Facebook

Top