Cách học thuộc các nhóm Hóa học đây hehe ^^

dinhnhuy012

Thành viên
Thành viên BQT
#1
* Nhóm IA: : Hi rô , li , na , không , rời bỏ , cộng sản, Pháp.(H,Li,Na,K,Rb,Cs,Fr)

* Nhóm :IIA : Banh , miệng , cá , sấu , bẻ , răng.(Be,Mg,Ca,Sr,Ba,Ra)

* Nhóm :IIIA : Ba , anh lấy , gà ,trong , tủ lạnh.(B,Al,Ga,In,Tl)

* Nhóm :IV : Chú , sỉ , gọi em , sang nhậu , phỏ bò.(C,Si,Ge,Sn,Pb)

* Nhóm :V : ni cô , phàm tục , ắc , sầu , bi.(N,P,As,Sb,Bi)

* Nhóm :VI : ông , say , sỉn , té , bò.(O,S,Se,Te,Po)

* Nhóm :VII : Phải , chi , bé , yêu , anh.(F,Cl,Br,I,At)

* Nhóm :VIII : Hằng , nga , ăn , khúc , xương , rồng.(He,Ne,Ar,Kr,Xe,Rn)
 

p3ti_kool

Điều hành viên
Thành viên BQT
#2
cũng hay nhỉ. Nhìu câu chưa nghe lần nào. giờ mới biết. keke:belial:
 

Bình luận bằng Facebook

Top