Cách giải quyết khó khăn trong hoạt động thảo luận nhóm ở giờ Tiếng Anh

tinhtam

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Như chúng ta đã biết: Ngoại Ngữ là một môn học phổ thông cơ bản góp phần tích cực vào thực hiện đường lối, phương châm giáo dục và mục tiêu đào tạo của nhà trường phổ thông; ngoại ngữ là công cụ không thể thiếu được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, Cách Mạng hiện nay ở nước ta. Mục đích của việc dạy và học Ngoại Ngữ nói chung là trang bị cho học sinh một công cụ giao tiếp thứ hai bên cạnh tiếng mẹ đẻ, vận dụng nó vào thực tế sản xuất và quan hệ quốc tế.

Trong một vài năm gần đây, để đáp ứng theo nhu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy cho phù hợp với một nền giáo dục hiện đại, đã có nhiều thủ thuật dạy học Ngoại Ngữ mới được phát triển. Những thủ thuật mới này thường không dễ vận dụng và nó đòi hỏi người giáo viên phải có sự chuẩn bị
....................................
Link tải: https://db.tt/xv58fQ9g
 

Bình luận bằng Facebook

Top