Các mẫu nhận xét dành cho GV Tiểu học theo TT30

tinhtam

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
MỤC LỤC

(Các thầy cô ấn phím Ctrl + Click chuột vào mục lục để đi đến trang muốn xem)

MỘT SỐ NHẬN XÉT GHI HỌC BẠ TIỂU HỌC THEO TT 30. 4
MỘT SỐ NHẬN XÉT HÀNG NGÀY (TỪNG MÔN HỌC)15
MỘT SỐ NHẬN XÉT THEO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH.. 17
MỘT SỐ LỜI NHẬN XÉT DÙNG ĐỂ GHI VÀO SỔ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 18
MỘT SỐ MẪU NHẬN XÉT VÀO SỔ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THEO TỪNG KHỐI LỚP.. 22
CÁCH GHI NHẬN XÉT THEO THÔNG TƯ 30 MÔN TIẾNG ANH.. 24
MẪU NX ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HS Ở TIỂU HỌC THEO MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ.. 26
GỢI Ý MỘT SỐ NỘI DUNG GHI HỌC BẠ TIỂU HỌC.. 28
MẪU NHẬN XÉT CUỔI KỲ THEO LỜI KHEN.. 32
GỢI Ý NHẬN XÉT VÀO SỔ THEO DÕI GIÁO DỤCMỤC NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT.. 40
ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC THEO THÔNG TƯ 30. 43
GỢI Ý MỘT SỐ LỜI NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ HS LỚP 1 THEO THÔNG TƯ 30/2014 (Ghi sổ TD CLGD mục Năng lực và Phẩm chất)45
GỢI Ý MỘT SỐ LỜI NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ HS LỚP 2THEO THÔNG TƯ 30/2014 (Ghi sổ TD CLGD mục Năng lực và Phẩm chất)48
GỢI Ý MỘT SỐ LỜI NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ HS LỚP 3THEO THÔNG TƯ 30/2014 (Ghi sổ TD CLGD mục Năng lực và Phẩm chất)51
GỢI Ý MỘT SỐ LỜI NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ HS LỚP 4THEO THÔNG TƯ 30/2014 (Ghi sổ TD CLGD mục Năng lực và Phẩm chất)54
GỢI Ý MỘT SỐ LỜI NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ HS LỚP 5 THEO THÔNG TƯ 30/2014 (Ghi sổ TD CLGD mục Năng lực và Phẩm chất)58
NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN TIẾNG VIỆT + TOÁN.. 62
CÁCH GHI NHẬN XÉT THEO THÁNG MÔN TIẾNG ANH.. 88
NHẬN XÉT THEO THÁNG CỦA GV CHỦ NHIỆM... 92
GỢI Ý GHI NHẬN XÉT VÀO SỔ TDCLGD Kết hợp cả 3 lĩnh vực: KTKN-Năng lực-Phẩm chất94
NHẬN XÉT THEO THÁNG CỦA GV MÔN MĨ THUẬT.. 98
NHẬN XÉT THEO THÁNG CỦA GV MÔN ÂM NHẠC.. 100
GỢI Ý MỘT SỐ LỜI NHẬN XÉT TẬP VIẾT DÀNH CHO GVCN LỚP 1. 102
HƯỚNG DẪN CÁCH ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN QUÁ TRÌNH HỌC TẬP BẰNG NHẬN XÉT THÔNG QUA MỘT SỐ VÍ DỤ.. 104


MỘT SỐ NHẬN XÉT GHI HỌC BẠ TIỂU HỌC THEO TT 30

I. Các môn học và hoạt động giáo dục:
Cột nhận xét:
1) Đối với học sinh nổi bật, có tiến bộ:
* Ghi điểm nổi bật về sự tiến bộ hoặc năng khiếu của học sinh trong học kì I ứng với môn học. Ví dụ:
A. Môn Tiếng Việt:
- Đọc khá lưu loát ; chữ viết còn yếu cần rèn viết nhiều hơn; nắm vững kiến thức để áp dụng thực hành khá tốt. Biết dùng từ đặt câu.
- Đọc chữ trôi chảy và diễn cảm, chữ viết đúng và đẹp.
- Đọc tốt, có nhiều sáng tạo trong bài văn.
- Đọc to, rõ ràng hơn so với đầu năm, chữ viết đẹp, đều nét.
- Học có tiến bộ, đã khắc phục được lỗi phát âm r/d….
- Viết được câu có đủ thành phần, diễn đạt được ý của mình.
- Chữ viết có tiến bộ hơn so với đầu năm học. Đọc lưu loát, diễn cảm ( đối với lớp 4,5 )
- Viết có tiến bộ nhiều, nhất là đã viết đúng độ cao con chữ.
----------------------------
Link tải: https://dl.dropboxusercontent.com/u/216000869/bieu mau/Tuyen tap mau nhan xet.doc
 

Bình luận bằng Facebook

Top