Các hình thức hướng dẫn học viên luyện tập cấu trúc trên lớp

dinhnhuy012

Thành viên
Thành viên BQT
#1
Bất kỳ người học ngoại ngữ nào cũng cần trau dồi ngôn ngữ hàng ngày. Có rất nhiều phương pháp giúp học viên luyện tập có hiệu quả. Tuy nhiên trong bài viết này chúng tôi chỉ muốn đề cập đến cách thức giúp giáo viên tổ chức luyện tập cho học sinh sau khi cung cấp một cấu trúc ngữ pháp mới.


Luyện tập bằng cách nhắc lại trên cơ sở có hình ảnh minh hoạ
Đối với cách luyện tập này, giáo viên phải chuẩn bị từ 6 đến 8 bức tranh hoặc ảnh mang nội dung kiến thức đã học. Giáo viên điểm lại một lượt vốn từ vựng của học viên và chú thích cho học viên những từ mới phát sinh trong qúa trình luyện tập. Giáo viên giơ lên một bức tranh hoặc ảnh và làm mẫu. Sau đó giáo viên yêu cầu cả lớp nhắc lại và yêu cầu một số cá nhân trong lớp nhắc lại.

Giáo viên: I have got a house.
Học sinh: I have got a house.

Giáo viên làm tương tự như vậy với bức tranh 2. Đối với bức tranh thứ 3 trở đi, giáo viên sẽ gợi mở và hướng dẫn học viên tự mình tìm ra cấu trúc câu tương ứng cho các bức tranh.
Cách luyện tập này giúp học viên hình thành phản xạ nhắc lại mỗi khi có mệnh lệnh “ Listen and Repeat” của giáo viên. Đồng thời đây cũng là hình thức giúp giáo viên kiểm tra và chấn chỉnh cách phát âm của học viên.

Luyện tập bằng cách nhắc lại trên cơ sở có từ gợi ý
Thay vì cách dùng tranh ảnh minh hoạ như cách luyện tập trên, giáo viên có thể giúp học sinh luỵện tập bằng các từ gợi ý. Quá trình luyện tập hoàn toàn giống với cách luyện tập trên tuy nhiên cách luyện tập dùng từ gợi ý giúp học viên phải tự mình tạo lập một câu đúng tức là nó huy động khả năng đặt câu của học viên. Cách luyện tập bằng các từ gợi ý cũng có thể dùng để thay thế cách luyện tập thông qua hình ảnh minh hoạ đối với những vật khó vẽ.
Ví dụ:
Giáo viên chuẩn bị các cụm từ như:
  • Eager/ learn French
· Glad/ pass the exam

Sau đó giáo viên yêu cầu học viên tạo lập câu đúng.

Giáo viên
Học viên
Eager/ learn French
I am eager to learn French
Glad/ pass the exam
I am glad to pass the exam

Luyện tập bằng cách thay thế
Ở hình thức luyện tập này, giáo viên đọc mẫu một câu có cấu trúc ngữ pháp mới. Sau đó giáo viên đưa ra từ học viên cần phải thay thế trong câu mẫu.
Giáo viên
Học viên
Ly uses her motorbike everyday
Ly uses her motorbike everyday
Rides
Ly rides her motorbike everyday
Washes
Ly washes her motorbike everyday

Luyện tập bằng cách đặt câu hỏi
Giáo viên sẽ chuẩn bị câu hỏi có cấu trúc mới và yêu cầu học sinh trả lời. Ở cách luyện tập này học sinh phải huy động vốn kiến thức đã học từ trước để trả lời theo câu hỏi định hướng của giáo viên

Giáo viên
Học sinh
Can you swim?
Yes, I can
Can you cook?
No, I can’t


Luyện tập bằng cách nhắc lại thông tin đúng

Ở hình thức luỵện tập này, giáo viên sẽ đọc câu mẫu có chứa cấu trúc mới. Nếu học viên thấy thông tin đó đúng trong thực tế thì học viên nhắc lại. Nếu thông tin đó sai thì học viên giữ im lặng


Giáo viên

Học sinh

Are you going to travel to New York tomorrow?

Keep silence

Is it going to rain tonight?

Keep silence

Are you going to visit Thu Le zoo next week?

Are you going to visit Thu Le zoo next week?Luyện tập bằng cách biến đổi câu

Ở hình thức này, giáo viên nêu một tình huống cụ thể. Học viên sẽ lắng nghe và chuyển sang một câu khác có sử dụng cấu trúc mới.

Giáo viên

Học sinh
I want some bread
Is there any baker’s near here?
I want some meat
Is there any butcher’s near here?

Trên đây là các hình thức luyện tập cấu trúc mới cho học viên. Giáo viên có thể kết hợp các cách luyện tập sao cho đạt được hiệu quả giảng dạy cao nhất.


Đỗ Tình _ Global Education
 

Bình luận bằng Facebook

Top