Các bạn thử làm xem

@doremon

Thành viên
#1
4.3. Hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ mạch hở A, B chứa các nguyên tố C, H, O và chỉ có các nhóm chức -OH, -COOH trong đó A có hai nhóm chức, B có một nhóm chức. Nếu cho 15 gam hỗn hợp X tác dụng hết với Na thấy thoát ra 3,36 lít khí H2 (đktc). Còn nếu trung hoà 15 gam X cần 400 ml dung dịch NaOH 0,5M. Khi đốt cháy A cũng như B đều thu được số mol CO2 và H2O bằng nhau. Biết gốc hiđrocacbon trong A có khối lượng lớn hơn gốc hiđrocacbon trong B. A và B không phải là đồng phân

a) Biết A và B đều có cấu tạo mạch không phân nhánh, xác định công thức cấu tạo của A và B.

b) Đun X với H2SO4 đặc ở 140oC, viết các phương trình có thể xảy ra.

c) Từ glucozơ có thể điều chế được ra A hoặc B bằng không quá hai phản ứng. Xác định công thức cấu tạo, cho biết tên gọi của A, B và viết các phương trình phản ứng xảy ra.
 

Bình luận bằng Facebook

Top