Bồi dưỡng thường xuyên Module THPT4 (file word)

Duy Ly

Lang thang mạng
#1
1. Khái niệm về thông tin
1.1. Định nghĩa
Thông tin là những tính chất sác định cửa vật chất mà con người (hoặc hệ thổng kĩ thuật) nhận được tù thế giới vật chất bên ngoài hoặc tù những quá trình sảy ra trong bản thân nỏ.

Với định nghĩa này, mọi ngành khoa học đỂu khám phá ra các cấu trúc thông qua việc thu thập, chế biến, xử lí thông tin. Ở đây “thông tin" là một danh từ chú không phẳi là động tù để chỉ một hành vĩ tác động giữa hai đổi tượng (người, máy) lìên lạc với nhau.

Theo quan điểm triết học, thông tin là một quảng tính cửa thế giới vật chất (tương tụ như năng lượng, khổi lương). Thông tin không được tạo ra mà chỉ được sử dụng bởi hệ thụ cảm. Thông tin tồn tại một cách khách quan, không phụ thuộc vào hệ thụ cảm. Trong nghĩa khái quát nhất, thông tin là sụ đa dạng. Sụ đa dạng ù đây cỏ thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau: tính ngẫu nhiên, trình độ tổ chức...
------------------------------
Link tải:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 
Last edited:

Bình luận bằng Facebook

Chủ đề tương tự

Top