Bồi dưỡng thường xuyên Module THPT12 (file word)

Duy Ly

Lang thang mạng
#1
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
Cung với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, sụ bùng nổ về thông tin làm nội dung học tập cửa học sinh ngày càng trờ nên đa dạng, phong phú, phúc tạp và nhìều chìều tác động. Bước sang lứa tuổi học sinh THPT, hoạt động cửa các em được mô rộng, đa dạng hơn. vì vậy vai trò, vị tri sã hội của các em không chỉ đuợc mô rộng về sổ lương, phạm vĩ mà còn biến đổi cả về chất lương. Ngoài ra, hằng ngày các em phẳi đắp úng rất nhìêu yêu cầu cửa cuộc sổng đổi với lứa tuổi mỏi (thanh nìên). Trong học lập, giáo viên đặt ra những yéu cầu đổi với các em cao hơn, giải quyết các nhiệm vụ học tập độc lập, tụ giác hơn. Đến cuổi cẩp, học sinh học tập không chỉ vì mục đích đắp úng nhu cầu hiểu biết, yêu cầu của nhiệm vụ học tập mà còn đáp úng nhiệm vụ đặc trung cửa lứa tuổi này ]à chọn nghề. Với sụ nàng động cửa tuổi trê, nhiệt huyết của thanh niên mới lớn, với các yéu cầu ngày một cao của sã hội đổi với họ, học sinh trung học phổ thông không thể tránh khỏi những áp lục nặng nề tác động từ nhìêu phía đến quá trình học tập cửa các em làm cho các em nhìêu lúc cám thấy câng thẳng, mệt mủi và cỏ khi còn chán nản với việc học tập cửa mình. Do vậy, hiện tương stress luôn luôn nảy sinh trong quá trình học tập.
-------------------------------------------
Link tải:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 
Last edited:

Bình luận bằng Facebook

Chủ đề tương tự

Top