Bồi dưỡng thường xuyên Module THCS4 (file word)

Duy Ly

Lang thang mạng
#1
1. Mục tiêu chung
Giúp giáo viên THCS cỏ thể sú dụng thành thạo, hiệu quả các phương pháp, kĩ thuật thu thập và xủ lí thông tin vỂ môi trường giáo dục THCS, tù đỏ cỏ những tác động tích cục nhằm tạo ra một môi trường giáo dục thổng nhất và hiệu quả cho học sinh.
2. Mục tiêu cụ thể
- Kiến thúc:
-----------------------
Link tải:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 
Last edited:

Bình luận bằng Facebook

Chủ đề tương tự

Top