Bồi dưỡng thường xuyên Module THCS29 (file word)

Duy Ly

Lang thang mạng
#1
Nội dung 1
VAI TRÒ CỦA VIỆC TỐ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HỌC SINH TRUNG HỌC cơ SỜ
I. GIỚI THIỆU
Tổ chúc các hoạt động giáo dục trong nhà trường THCS là vấn để quan trọng của việc phát triển nhân cách học sinh và hướng tồi đổi mỏi chất lượng giáo dục đào tạo. Triết học Mácxít cũng khẳng định: bản chất xã hội cửa con người chỉ cỏ được khi nỏ tham gia vào đời sổng xã hội đích thục thông qua hoạt động và giao lưu ù một mỏi truủmg vàn hoá. Muổn giáo dục thì phải thông qua việc tổ chúc hoạt động, không tổ chúc hoạt động túc là không giáo dục. Tổ chúc các hoạt động đa dạng, phong phú là con đường giáo dục học sinh hiệu quả nhất. Việc xác định được vai trò cửa việc tổ chúc hoạt động giáo dục sẽ giúp giáo vĩên cỏ cách nhìn nhận và định hướng đứng đắn trước khi xây dụng và tổ chúc các hoạt động giáo dục cho học sinh, đặc biệt là học sinh THCS.
----------------------------
Link tải:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 
Last edited:

Bình luận bằng Facebook

Chủ đề tương tự

Top