Bồi dưỡng thường xuyên Module THCS13 (file word)

Duy Ly

Lang thang mạng
#1
A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
Vấn đề nhu cầu và động cơ học tập cửa học sinh (HS) nói chung, học sinh trung học co sờ (THCS) nói riêng là một trong những vấn đề quan trọng và cầp thiết nhất cửa nhà trường phổ thông hiện nay. Thái độ học tập của học sinh ảnh hương lất lớn đến kết quả của quá trình dạy học. Tại sao trong giờ học, học sinh này' thì húng thủ, hào hứng, tích cục, trong khi học sinh khác lại buồn chán, thờ ơ, thụ động? Trong Tâm lí học, người ta đã phát hiện được cơ chế phát triển nhu cầu và động lục học tập cửa học sinh. Nắm được cơ chế này, nguửi giáo vĩên sẽ thường xuyên tạo được mọi điều kiện thuận lợi để làm thoả mãn nhu cầu học tập cửa học sinh trong các giờ học trên lóp, đặc biệt là biết sú dụng các phuơng pháp và kĩ thuật để xác định nhu cầu học tập và động cơ học tập trong việc xây dụng kế hoạch dạy họ c hằng năm.

Module này giủp người học nắm đuợc khái niệm, cơ chế hình thành nhu cầu và động cơ, trên cơ sờ đỏ xây dung và sú dụng đuợc một sổ phương pháp và kĩ thuật sác định nhu cầu và động cơ học lập cửa học sinh trong quá trình dạy học và xây dung kế hoạch năm học.
---------------------------------
Link tải:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 
Last edited:

Bình luận bằng Facebook

Chủ đề tương tự

Top