Bộ sách cần thiết cho người học tiếng anh (6 cuốn)

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1

Quyển 1 Hướng dẫn đọc và dịch báo chí Anh Việt
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


Quyển 2 Cách dùng từ ngữ và thuật ngữ Kinh tế Thương mại Việt - Anh
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


Quyển 3 Tuyển tập thành ngữ- tục ngữ - ca dao Việt - Anh
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


Quyển 4 Đọc và viết thư bằng Tiếng Anh
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


Quyển 5 Luyện dịch Anh - Việt
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


Quyển 6 Ngữ Pháp Tiếng Anh
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

 

Bình luận bằng Facebook

Top