BÁO ƠN BÁO HIẾU

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1


Đến giờ vẫn chưa ngộ sao?
Khổ đau bên cạnh thế nào không hay.
Nghĩ rằng mình đã hết say,
Đem chuyện này nọ chỗ này chỗ kia.
Để cho mọi thứ xa lìa,
Tình cảm tan vỡ sanh chia phân bì.
Mai rồi sẽ có sanh li,
Rồi đây có ngộ dẫu chi chẳng còn.

Ai ơi xin nhớ cho tròn,
Tri Ân chữ Hiếu khắc trọn tín sâu.
Hiền nhân phải nhớ thật lâu,
Không Cha không Mẹ có đâu thân mình.
Thật trong khắp chốn hữu tình,
Thân Cha thân Mẹ là mình là ta.

Ai ơi dẫu có gần xa,
Vu Lan báo Hiếu thật là chứa chan..
Xưa kia có Đức Địa Tạng,
Vì Hiếu thân này chẳng màng hy sinh.
Tất cả đã nói trong kinh,
Chữ Hiếu thật đẹp nhất tình chúng sanh.

Hãy mau thức tỉnh thật nhanh,
Công cha nghĩa mẹ chí thành BÁO ƠN.

Ngày 05/02/2015
HKII
(tinh_yeu_la_gi1301@yahoo.com)
 
Last edited by a moderator:

Bình luận bằng Facebook

Top