Bài thu hoạch Intel năm 2015

Duy Ly

Lang thang mạng
#1
Mô-đun 1: Việc học tập trong thế kỷ 21
Bài 1: Lớp học trong thế kỷ 21


Hoạt động 1: Vai trò của người giáo viên trong thế kỷ 21
Thời gian dự kiến:
15 phút
Bạn tự đánh giá về mình ra sao dưới góc độ của người giáo viên thế kỷ 21? Hãy miêu tả cách mà bạn:
· Cộng tác với các giáo viên khác
· Sử dụng công nghệ trong lớp học
· Tham gia với vai trò người hỗ trợ việc học tập của học sinh
· Sử dụng nhiều hình thức đánh giá khác nhau đối với nội dung giảng dạy và sự phát triển những kỹ năng của thế kỷ 21.

Tôi ứng dụng CNTT khi với những bài khó dạy. Tôi khuyết khích học sinh sử dụng Internet để nghiên cứu và mô phỏng thực tế. Có những lúc học sinh sử dụng phần mềm trình chiếu để trình bày. Cố gắng dạy học theo dự án để cho các em thấy được các ứng dụng của toán học trong đời sống. Trong những bài học cụ thể ấy, tôi thường đóng vai trò là người hỗ trợ học sinh và hướng dẫn các em đề xuất giải pháp của chính các em. Tôi sử dụng nhiều hình thức đánh giá như bản tiêu chí đánh giá, các bản kiểm mục, v.v., nhưng tôi muốn học sinh của tôi sử dụng thành thạo các công cụ đánh giá ấy nhằm giúp ích cho việc học tập của chính các em. Tôi cũng muốn tích hợp phát triển những kỹ năng của thế kỷ 21.

Mô-đun 1: Việc học tập trong thế kỷ 21
Bài 1: Lớp học trong thế kỷ 21
Hoạt động 3: Sự phát triển của các hoạt động đánh giá
Thời gian dự kiến:
15 phút

Trong bản sau, hãy ghi nhận lại các hoạt động đánh giá mà hiện tại bạn đang sử dụng vào cột bên trái và hãy miêu tả cách bạn muốn thay đổi vào cột bên phải.

-----------
Link tải:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 
Last edited:

Bình luận bằng Facebook

Top