Bài tập công thức Bài 13 DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
I. Lý thyết:
R = (p . l)/s.
R = R0 . [1 + α (t – t0)]
p = p0[1 + α (t – t0)] (Sự phụ thuộc nhiệt độ của điện trở suất của kim loại theo nhiệt độ)
C = αT (T1 – T2)

II. Bài tập:
1. CMR: công thức xác định cường độ dòng điện I chạy qua dây dẫn kim l oại có dạng I = enSv. Trong đó e: độ lớn của điện tích electron, n: mật độ, S: tiết diện của dây kim loại, v: tốc độ trôi của electron ?

2. Dựa vào qui luật phụ thuộc nhiệt độ của điện trở suất của dây dẫn kim loại tìm công thức xác định sự phụ thuộc nhiệt độ của điện trở R của 1 dây kim loại có độ dài l và tiết diện S. Giả thiết trong khoảng nhiệt độ ta xét độ dài và tiết diện của dây kim loại không thay đổi ?
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#2
Giải

1.
Ta có: I = enSv
mặt khác ta có: I = (Ne)/t mà N = nSd
trong đó d = vt => N = nSvt
=> Thay vào ta có: I = (enSvt)/t (rút gọn t đi) = enSv.

2.
Ta có: R = (p . l)/s => p = (RS)/ l
R0 = (p0 . l)/s => p0 = (R0S)/ l
Qui luật phụ thuộc nhiệt độ của điện trở suất:
p = p0 [1 + α (t – t0)]
=> (RS)/ l = (R0S)/ l [1 + α (t – t0)]
=> R = R0 [1 + α (t – t0)]
 

p3ti_kool

Điều hành viên
Thành viên BQT
#3
sách Vật Lí nâng cao lớp 11 có câu 2 ak. Các bạn có thể tham khảo trong đó nhé. Ko thì chúng ta tự chứng minh cũng đc. Có thể sẽ dài dòng hơn nhưng sẽ nhớ bài rất hiệu quả đó. :biggrin:
 

Bình luận bằng Facebook

Top