Bài giảng Hóa học đại cương

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1Nội dung:
1. Lịch trình giảng dạy: Lichtrinh(pdf)
2.Nội dung bài giảng
Nội dung:

Phần I: Cấu tạo chất CTC(pdf) hoặc CTC

Phần II: Cơ sở lý thuyết Hoá học

-Chương 1: Nguyên lý I của nhiệt động hoá học Ch1 (pdf) hoặc Pdf

- Chương 2: Nguyên lý II của NĐH. Chiều và giới hạn quá trình (pdf )

-Chương 3: Cân bằng Hoá học Ch3 (pdf) hoặc Ch3.pdf

-Chương 4: Cân bằng pha ( pdf ) hoặc Ch4.pdf

- Chương 5, 6: Dung dịch và dung dịch điện ly pdf ) hoặc Ch5_6.pdf

-Chuơng 7: Động hoá học Ch7(pdf) hoặc Ch7.pdf

- Chương 8: Điện hoá học Ch8 (pdf) hoặc Ch8.pdf

3. Bài giảng trên lớp
- Phần I: Chương 3: Liên kết Hoá học

Link download toàn bộ tại đây:
Code: http://thinhbk.googlepages.com/hdc-bk


Tài liệu học tập của Hà Nội Aptech (ITT, ACCP, HDSE...)
 

Bình luận bằng Facebook

Top