Apple từng dọa rút ứng dụng Facebook khỏi App Store

chauquocanh

Điều hành viên
#1
Trở lại năm 2019, BBC đã đưa tin rằng những kẻ buôn người ở Trung Đông đang sử dụng Facebook để dàn xếp việc bán các nạn nhân của chúng. Các tài liệu nội bộ của Facebook cho thấy, sau khi câu chuyện đó được công bố, Apple đã đe dọa sẽ rút Facebook khỏi App Store trừ khi Facebook ngăn chặn hoạt động này.Facebook từng đối diện nguy cơ biến khỏi App Store.

Các tài liệu nội bộ cũng tiết lộ rằng Facebook đã biết về vấn đề buôn người trước khi có báo cáo của BBC, mặc dù vậy Facebook chỉ thực hiện hành động hạn chế để đóng cửa hoạt động buôn người trước khi Apple đưa ra các lời đe dọa.

Một nhà nghiên cứu đã hỏi liệu “Vấn đề này có được Facebook biết trước cuộc điều tra của BBC và sự leo thang từ Apple hay không?”. Câu trả lời bắt đầu bằng một câu đơn giản “Có”.

Theo báo cáo đầy đủ của The Wall Street Journal, những kẻ buôn người dường như giả mạo là các cơ quan việc làm thực sự nhằm làm bình phong cho việc mua bán người bị bắt làm nô lệ. Những kẻ buôn người được cho là đã sử dụng Facebook để quảng cáo sai sự thật về các cơ quan tuyển dụng giả mạo đó.

Apple phát hành một báo cáo mỗi năm nêu chi tiết những nỗ lực của mình nhằm chống lại nạn buôn người và nô lệ trong chuỗi cung ứng và trong các lĩnh vực kinh doanh khác của mình. Theo tài liệu, các ứng dụng trên App Store không được “xúi giục, quảng bá hoặc khuyến khích hành vi phạm tội hoặc hành vi liều lĩnh rõ ràng”.

Trong những trường hợp nghiêm trọng, chẳng hạn như nếu các ứng dụng bị phát hiện là tạo điều kiện cho buôn bán người hoặc bóc lột trẻ em, Apple sẽ thông báo cho các cơ quan có liên quan.
Nguồn: Dân Việt
 

Bình luận bằng Facebook

Top