1 số hiểu biết về hệ điều hành!

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
1. Tổng quan về hệ điều hành
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


2. cấu trúc hệ điều hành
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


3. quá trình
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


4a. luồng
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


4b. định thời biểu cpu
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


5. đồng bộ hoá
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


6. deadlock
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


7. quản lý bộ nhớ
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


8. bộ nhớ ảo
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


9. hệ thống tập tin
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


10. cài đặt hệ thống tập tin
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


11. quản lý thiết bị
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


Đề cương hệ điều hành
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


Công nghệ phần mềm
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 

Bình luận bằng Facebook

Top