1 click là có menu Hiren's BootCD 10.0 vào boot.ini(Boot bằng HDD)

Bình luận bằng Facebook

Top