Recent Content by vietnam10

 1. vietnam10

  Lớp 7 CÁC BÀI KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 7 (TEST 1)

  CUNG CẤP GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI, GIÁO VIÊN BẢN XỨ, GIÁO VIÊN BẢN NGỮ, GIÁO VIÊN TIẾNG ANH CHIA SẺ CÁC BÀI KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 7 (TEST 1) ……………………… Secondary School ………………………………………………… Name: …………………………………. ONE-PERIOD TEST (NO 4) Class: 7…… Time allowed: 45 minutes Question I: Listen and...
 2. vietnam10

  Lớp 7 TỔNG HỢP NGỮ PHÁP VÀ BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 7 (PHẦN 3)

  CUNG CẤP GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI, GIÁO VIÊN BẢN XỨ, GIÁO VIÊN BẢN NGỮ, GIÁO VIÊN TIẾNG ANH CHIA SẺ TỔNG HỢP NGỮ PHÁP VÀ BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 7 (PHẦN 3) VII. Chọn từ phù hợp nhất điền vào chỗ trống: 1/ Her new school is different . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . her old school. A. of B...
 3. vietnam10

  Lớp 7 TỔNG HỢP NGỮ PHÁP VÀ BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 7 (PHẦN 2)

  CUNG CẤP GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI, GIÁO VIÊN BẢN XỨ, GIÁO VIÊN BẢN NGỮ, GIÁO VIÊN TIẾNG ANH CHIA SẺ TỔNG HỢP NGỮ PHÁP VÀ BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 7 (PHẦN 2) EXERCISE I. Điền giới từ phù hợp: 1/ Do you go .. . . . . school . . . . . . .. . . . . foot or . . . . . . . . . .bike? 2/ My house is . . . . ...
 4. vietnam10

  Lớp 7 TỔNG HỢP NGỮ PHÁP VÀ BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 7 (PHẦN 1)

  CUNG CẤP GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI, GIÁO VIÊN BẢN XỨ, GIÁO VIÊN BẢN NGỮ, GIÁO VIÊN TIẾNG ANH CHIA SẺ TỔNG HỢP NGỮ PHÁP VÀ BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 7 (PHẦN 1) 1. Từ chỉ số lượng: - a lot of + N đếm được và không đếm được - lots of - many + N danh từ đếm được số nhiều - much + N không đếm được Ex: She...
Top