Recent Content by halanthuong

  1. H

    Nhiếp ảnh gia chụp ảnh trầm lắng của London

    Trong loạt bài liên tục của ông Tám Triệu, nhiếp ảnh gia Greg Krycinski nỗ lực để nắm bắt sự yên tĩnh bất ngờ mà thường có thể được tìm thấy chụp ảnh sản phẩm trên các đường phố của London. Được coi là một trong những thành phố tốt nhất và lớn nhất trên thế giới, London có khoảng tám triệu...
Top