___Chuốj_Lã0_Đạj___

hồi còn nhỏ ở nhà chơi bời,đến tuổi đi học thì gđ bắt đi.sắp đến tuổi

nhìu kể có mà đến mùa quýt năm sau
Nơi ở
ở đâu đc ta ???
Tên thật
đang cập nhật
Occupation
nông dân

Người theo dõi

Top