Tắt Quảng Cáo [X]
Windows 7 Drivers x32/x64 - Updated 26.11.2009 | Bụi phấn - Diễn đàn dạy và học
Windows 7 Drivers x32/x64 - Updated 26.11.2009

Thảo luận trong 'Phần mềm, tiện ích' bắt đầu bởi lehoa012, 28/11/09.

Lượt xem: 324

 1. lehoa012 Điều hành viên

  [​IMG]
  Windows 7 Drivers x32/x64 - Updated 26.11.2009


  [​IMG]

  Windows 7 Drivers x32/x64 - Updated 26.11.2009 |

  There are a collection of drivers for the operating system Windows 7 x32/x64 with the latest updates.

  List of drivers:

  Audio (Audio)
  * Analog Devices SoundMAX HD Audio Windows 7 Driver 6.10.01.6585
  * Realtek HD Audio Driver R2.35 - x32/x64
  * Realtek AC97 Audio Driver PG537 - x32/x64
  * Realtek HDMI Audio Driver R2.35 - x32/x64
  * C-Media CM106 - x32/x64
  * C-Media CM6501 - x32/x64
  * C-Media CM8738 - x32/x64
  * C-Media CM8768 - x32/x64
  * C-Media CM8770 - x32/x64
  * C-Media CM8787 - x32/x64
  * C-Media CM8788 - x32/x64
  * Conexant Hermosa HD Audio Windows 7 Driver v.4.98.9 - x32/x64
  * VIA HD Audio Codec (VT1708B, VIA HD Audio Codec VT1702S, VIA HD Audio Codec VT1708S) v.7.30a - x32/x64

  Video (Video)
  * AMD / ATI Catalyst 9.10 Desktop WHQL x32
  * AMD / ATI Catalyst 9.10 Desktop WHQL x64
  * AMD / ATI Catalyst 9.9 Notebook WHQL x32
  * AMD / ATI Catalyst 9.9 Notebook WHQL x64
  * AMD / ATI Catalyst 9.8 OLD GRAPHIC CARDS WHQL x32
  * AMD / ATI Catalyst 9.8 OLD GRAPHIC CARDS WHQL x64
  * Intel Graphics Driver (G41; G43; G45; Q43; Q45; GL40; GS40; GM45; GS45) v.15.15.6-x32/x64
  * Intel Graphics Driver (945G, 945GZ, 946GZ, G965, Q965, Q963, G33, G35, Q33, Q35, G31, 945GC, 945GM, 945GME, 945GMS, 940GML, GM965, GME965, GLE960,) v.15.12.75 -- x32/x64
  * Nvidia 191.07 Desktop WHQL x32
  * Nvidia 191.07 Desktop WHQL x64
  * Nvidia 186.81 Notebook WHQL x32
  * Nvidia 186.81 Notebook WHQL x64
  * SiS UniVGA Graphics Driver (SiSM672MX, SiSM672, SiS672, SiS672FX, SiSM671MX, SiSM671, SiS671, SiS671FX) v.5.23 - x32/x64
  * VIA CN896 VIA Chrome9 ™, P4M900 VIA Chrome9 ™, VN896 VIA Chrome9 ™ HC v.24.10.04p - x32/x64
  * VIA VX800 VIA Chrome9 ™ HC, VX820/UT VIA Chrome9 ™ HC v.24.10.04k - x32/x64
  * VIA VX855 VIA Chrome9 ™ HCM, VX875 VIA Chrome9 ™ HCM v.24.10.04j - x32/x64

  Chipset (Chipset)
  * AMD / ATI Catalyst 9.11 WHQL x32
  * AMD / ATI Catalyst 9.11 WHQL x64
  * Intel Chipset Driver 9.1.1.1020 x32/x64
  * NVIDIA nForce Windows 7 Driver v.15.49 x32
  * NVIDIA nForce Windows 7 Driver v.15.49 x64
  * VIA Hyperion Chipset Driver 5.24a - x32/x64

  LAN (Network)
  * Atheros (AR8121/AR8113/AR8114/AR8131/AR8132) - x32/x64
  * Atheros (L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T Controller) - x32/x64
  * Broadcom BCM57xx Ethernet Driver v.12.2.2.0 - x32/x64
  * Intel PRO/10/1000 (PRO/10GbE) Ethernet Driver v.14.6 - x32/x64
  * JMicron JMC25x/JMC26x Driver v.6.0.12.7 - x32/x64
  * Marvell Yukon Gigabit Ethernet Driver v.11.22.3.3 - x32/x64
  * Realtek Ethernet Windows 7 Driver v.7.006.1019 - x32/x64
  * VIA (VT8251 Integrated, VT8231, VT8233, VT8235 & VT8237 Integrated (Rhine & Rhine II), VT6103 Rhine (PHY), VT6105/L/LOM and VT6106/H/L/S series (Rhine III), VT6105M Management Fast Ethernet Controller (Rhine III), VT6115 Fast Ethernet Controller (Rhine III), VT6107 Fast Ethernet Controller (Rhine & Rhine II)) - x32/x64

  Card Reader (Card Reader)
  * Alcor Micro Card Reader Driver v.1.15.54 - x32/x64
  * JMicron JMB38x Driver v.1.00.33.02 - x32/x64
  * O2Micro Memory Stick Reader Driver (OZ6933, OZ711E0, OZ711EC1, OZ711E1, OZ711E2, OZ711M1, OZ711M2, OZ711M3) V3.00.0006 - x32/x64
  * Realtek (RTS 5121,5101,5111,5116,5158,5159) - x32/x64
  * Ricoh R5C83x/84x Driver v.2.07.01.00 - x32/x64

  Wi-Fi (Wireless LAN)
  * Atheros AR50XX Wireless Windows 7 Driver v.8.0.0.238 - x32/x64
  * Broadcom Wireless BCM43xx Windows 7 Driver v.5.30.21.0 - x32/x64
  * Intel Wi-Fi Windows 7 Driver v.13.0.0.107 - x32/x64
  * Realtek Wi-Fi Windows 7 Driver RTL8180 - x32/x64
  * Realtek Wi-Fi Windows 7 Driver RTL8185 - x32/x64
  * Realtek Wi-Fi Windows 7 Driver RTL8187L - x32/x64
  * Realtek Wi-Fi Windows 7 Driver RTL8187B - x32/x64
  * Realtek Wi-Fi Windows 7 Driver RTL8187S - x32/x64
  * Realtek Wi-Fi Windows 7 Driver RTL8190 - x32/x64
  * Realtek Wi-Fi Windows 7 Driver RTL8191SE - x32/x64
  * Realtek Wi-Fi Windows 7 Driver RTL8192E - x32/x64
  * Realtek Wi-Fi Windows 7 Driver RTL8192SE - x32/x64

  26.11.2009 Replaced:
  * AMD / ATI Catalyst 9.10 WHQL - x32/x64 for AMD / ATI Catalyst 9.11 WHQL -x32/x64
  * Analog Devices SoundMAX HD Audio Windows 7 Driver 6.0.01.7131 - x32/x64 for 6.10.01.6585
  * SiS UniVGA Graphics Driver (SiSM672MX, SiSM672, SiS672, SiS672FX, SiSM671MX, SiSM671, SiS671, SiS671FX) v.5.22 - x32/x64 in v.5.23

  Year: 2009
  Platform: Windows 7 x32/x64
  Language: Russian, English
  Download from Hotfile
  Code:
  http://hotfile.com/dl/18848973/151a31e/WD.7.DR3264.26.11.2009.part01.rar.html
  http://hotfile.com/dl/18848970/f38c5dd/WD.7.DR3264.26.11.2009.part02.rar.html
  http://hotfile.com/dl/18848977/35f7ead/WD.7.DR3264.26.11.2009.part03.rar.html
  http://hotfile.com/dl/18848978/a4b831d/WD.7.DR3264.26.11.2009.part04.rar.html
  http://hotfile.com/dl/18848976/5ddf35f/WD.7.DR3264.26.11.2009.part05.rar.html
  http://hotfile.com/dl/18848969/44af8d0/WD.7.DR3264.26.11.2009.part06.rar.html
  http://hotfile.com/dl/18848975/a719bbf/WD.7.DR3264.26.11.2009.part07.rar.html
  http://hotfile.com/dl/18848971/e3ba2b9/WD.7.DR3264.26.11.2009.part08.rar.html
  http://hotfile.com/dl/18848974/2117630/WD.7.DR3264.26.11.2009.part09.rar.html
  http://hotfile.com/dl/18848979/3d0fc44/WD.7.DR3264.26.11.2009.part10.rar.html
  http://hotfile.com/dl/18848993/7d6bc86/WD.7.DR3264.26.11.2009.part11.rar.html
  http://hotfile.com/dl/18848997/c7b717d/WD.7.DR3264.26.11.2009.part12.rar.html
  http://hotfile.com/dl/18848998/dffe9e4/WD.7.DR3264.26.11.2009.part13.rar.html
  http://hotfile.com/dl/18849005/a69df2d/WD.7.DR3264.26.11.2009.part14.rar.html
  http://hotfile.com/dl/18849008/fce404e/WD.7.DR3264.26.11.2009.part15.rar.html
  http://hotfile.com/dl/18849007/a346897/WD.7.DR3264.26.11.2009.part16.rar.html
  http://hotfile.com/dl/18849012/d1f9949/WD.7.DR3264.26.11.2009.part17.rar.html
  http://hotfile.com/dl/18849014/cec5d20/WD.7.DR3264.26.11.2009.part18.rar.html
  http://hotfile.com/dl/18849017/b767670/WD.7.DR3264.26.11.2009.part19.rar.html
  http://hotfile.com/dl/18849019/c8ab4be/WD.7.DR3264.26.11.2009.part20.rar.html
  http://hotfile.com/dl/18849028/322e41a/WD.7.DR3264.26.11.2009.part21.rar.html
  Download from ULD
  Code:
  http://uploading.com/files/m6a291m2/WD.7.DR3264.26.11.2009.part01.rar/
  http://uploading.com/files/fa4d473f/WD.7.DR3264.26.11.2009.part02.rar/
  http://uploading.com/files/6cdaf2a8/WD.7.DR3264.26.11.2009.part03.rar/
  http://uploading.com/files/79be721e/WD.7.DR3264.26.11.2009.part04.rar/
  http://uploading.com/files/281mm48e/WD.7.DR3264.26.11.2009.part05.rar/
  http://uploading.com/files/f8b129a9/WD.7.DR3264.26.11.2009.part06.rar/
  http://uploading.com/files/bf3eb619/WD.7.DR3264.26.11.2009.part07.rar/
  http://uploading.com/files/4cb8699m/WD.7.DR3264.26.11.2009.part08.rar/
  http://uploading.com/files/f8b1517m/WD.7.DR3264.26.11.2009.part09.rar/
  http://uploading.com/files/c4d27bd8/WD.7.DR3264.26.11.2009.part10.rar/
  http://uploading.com/files/4d6c14dd/WD.7.DR3264.26.11.2009.part11.rar/
  http://uploading.com/files/db3c73db/WD.7.DR3264.26.11.2009.part12.rar/
  http://uploading.com/files/21f4f29b/WD.7.DR3264.26.11.2009.part13.rar/
  http://uploading.com/files/7ddb5943/WD.7.DR3264.26.11.2009.part14.rar/
  http://uploading.com/files/b14d488d/WD.7.DR3264.26.11.2009.part15.rar/
  http://uploading.com/files/29d41cmd/WD.7.DR3264.26.11.2009.part16.rar/
  http://uploading.com/files/8598bm89/WD.7.DR3264.26.11.2009.part17.rar/
  http://uploading.com/files/d4ada548/WD.7.DR3264.26.11.2009.part18.rar/
  http://uploading.com/files/e81f34m7/WD.7.DR3264.26.11.2009.part19.rar/
  http://uploading.com/files/2387mbdm/WD.7.DR3264.26.11.2009.part20.rar/
  http://uploading.com/files/9medcabm/WD.7.DR3264.26.11.2009.part21.rar/
  Download from FF
  Code:
  http://www.filefactory.com/file/a1h245g/n/WD_7_DR3264_26_11_2009_part01_rar
  http://www.filefactory.com/file/a1e53db/n/WD_7_DR3264_26_11_2009_part02_rar
  http://www.filefactory.com/file/a12250e/n/WD_7_DR3264_26_11_2009_part03_rar
  http://www.filefactory.com/file/a1e53d3/n/WD_7_DR3264_26_11_2009_part04_rar
  http://www.filefactory.com/file/a1e53da/n/WD_7_DR3264_26_11_2009_part05_rar
  http://www.filefactory.com/file/a101649/n/WD_7_DR3264_26_11_2009_part06_rar
  http://www.filefactory.com/file/a1e53df/n/WD_7_DR3264_26_11_2009_part07_rar
  http://www.filefactory.com/file/a1e53dd/n/WD_7_DR3264_26_11_2009_part08_rar
  http://www.filefactory.com/file/a1e53dh/n/WD_7_DR3264_26_11_2009_part09_rar
  http://www.filefactory.com/file/a1e53d5/n/WD_7_DR3264_26_11_2009_part10_rar
  http://www.filefactory.com/file/a1e53dg/n/WD_7_DR3264_26_11_2009_part11_rar
  http://www.filefactory.com/file/a2hf56f/n/WD_7_DR3264_26_11_2009_part12_rar
  http://www.filefactory.com/file/a1e53d7/n/WD_7_DR3264_26_11_2009_part13_rar
  http://www.filefactory.com/file/a1e53e1/n/WD_7_DR3264_26_11_2009_part14_rar
  http://www.filefactory.com/file/a20g626/n/WD_7_DR3264_26_11_2009_part15_rar
  http://www.filefactory.com/file/a10efa6/n/WD_7_DR3264_26_11_2009_part16_rar
  http://www.filefactory.com/file/a1e53d2/n/WD_7_DR3264_26_11_2009_part17_rar
  http://www.filefactory.com/file/a1e53e3/n/WD_7_DR3264_26_11_2009_part18_rar
  http://www.filefactory.com/file/a1e53fe/n/WD_7_DR3264_26_11_2009_part19_rar
  http://www.filefactory.com/file/a1e53ff/n/WD_7_DR3264_26_11_2009_part20_rar
  http://www.filefactory.com/file/a1e53cd/n/WD_7_DR3264_26_11_2009_part21_rar
  Đang tải...

 2. Bình luận bằng Facebook

Chia sẻ trang này