Tắt Quảng Cáo [X]
Từ trường và Cảm ứng điện từ - Dễ - Lần làm bài 1 | Bụi phấn - Diễn đàn dạy và học
Từ trường và Cảm ứng điện từ - Dễ - Lần làm bài 1

Thảo luận trong 'Vật lí' bắt đầu bởi bu0n_c4_+)0j, 4/7/10.

Lượt xem: 673

 1. bu0n_c4_+)0j Thành viên

  1/20
  Điểm: 1
  Cảm ứng từ bên trong ống dây hình trụ có dòng điện chạy qua có độ lớn tăng lên khi

  Chọn một câu trả lời
  a. chiều dài ống tăng lên b. số vòng dây tăng lên c. đường kính ống dây giảm d. I giảm đi


  
  Question 2/20 Điểm: 1

  Hai thanh A và B có hình dáng giống hệt nhau và hút nhau. Nhận định KHÔNG đúng về hai thanh là

  Chọn một câu trả lời
  a. A là thanh sắt, B là nam châm
  b. A là nam châm, B là thanh sắt
  c. A và B là hai nam châm
  d. A và B là hai thanh sắt  
  Question 3/20 Điểm: 1

  Chọn phát biểu không đúng khi nói về đặc điểm của đường sức từ.

  Chọn một câu trả lời
  a. Chiều của đường sức từ của nam chân thẳng đi ra ở cực Bắc và đi vào ở cực Nam
  b. Qua mỗi điểm trong không gian có từ truờng chỉ vẽ được một và chỉ một đường sức từ
  c. Các đường sức từ không cắt nhau
  d. Các đường sức từ là đường mà vectơ cảm ứng từ [​IMG] tại mỗi điểm là pháp tuyến.  
  Question 4/20 Điểm: 1

  Từ thông qua một diện tích S không phụ thuộc

  Chọn một câu trả lời
  a. góc tạo bởi pháp tuyến và vec-tơ cảm ứng từ
  b. độ lớn cảm ứng từ
  c. diện tích đang xét
  d. nhiệt độ môi trường  
  Question 5/20 Điểm: 1

  Các dòng điện Fu-cô chỉ xuất hiện trong

  Chọn một câu trả lời
  a. các chất dẫn điện b. các chất điện môi c. các cuộn dây d. các vật liệu sắt từ  
  Question 6/20 Điểm: 1

  Suất điện động được sinh ra trong dây dẫn khi nó chuyển động trong từ trường KHÔNG phụ thuộc vào

  Chọn một câu trả lời
  a. định hướng của dây b. từ thông c. chiều dài của sợi dây d. đường kính của sợi dây  
  Question 7/20 Điểm: 1

  Chọn phát biểu không đúng. Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn đặt trong một từ truờng đều tỉ lệ thuận với

  Chọn một câu trả lời
  a. chiều dài dây dẩn
  b. cường độ dòng điện
  c. độ lớn của cảm ứng từ
  d. góc hợp bởi phương của dòng điện và đường sức từ  
  Question 8/20 Điểm: 1

  Từ trường sinh bởi dòng điện không đổi chạy trong ống dây tại các điểm trong lòng ống KHÔNG có đặc điểm nào sau đây ?

  Chọn một câu trả lời
  a. có hướng thay đổi đều đặn
  b. có cùng hướng
  c. có cùng độ lớn
  d. được biểu diễn bằng các đường sức thẳng, song song, cách đều  
  Question 9/20 Điểm: 1

  Độ lớn của lực Lo-ren-xơ KHÔNG phụ thuộc vào

  Chọn một câu trả lời
  a. độ lớn vec-tơ vận tốc của điện tích
  b. giá trị của điện tích
  c. khối lượng của điện tích
  d. độ lớn cảm ứng từ  
  Question 10/20 Điểm: 1

  Ứng dụng nào sau đây KHÔNG liên quan đến dòng Fu-cô ?

  Chọn một câu trả lời
  a. Phanh điện từ
  b. Lõi máy biến áp được ghép từ những lá thép mỏng cách điện với nhau
  c. Đèn hình ti vi
  d. Nấu chảy kim loại bằng cách để nó trong từ trường biến thiên  
  Question 11/20 Điểm: 1

  Một đoạn dây dẫn mang dòng điện 2A dài 1m nằm vuông góc với các đường sức từ trong một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là 1,2T. Độ lớn lực từ tác dụng lên đoạn dây là

  Chọn một câu trả lời
  a. 0,6N b. 1,2N c. 2,4N d. 2,2N  
  Question 12/20 Điểm: 1

  Độ lớn cảm ứng từ sinh bởi dòng điện chạy trong ống dây tròn phụ thuộc

  Chọn một câu trả lời
  a. số vòng dây trên một mét chiều dài ống
  b. số vòng dây của ống
  c. chiều dài ống dây
  d. đường kính ống  
  Question 13/20 Điểm: 1

  Khi cho nam châm chuyển động qua một mạch kín, trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng. Điện năng của dòng điện được chuyển hóa từ

  Chọn một câu trả lời
  a. hóa năng b. quang năng c. nhiệt năng d. cơ năng  
  Question 14/20 Điểm: 1

  Dòng Fu-cô xuất hiện trong hiện tượng nào sau đây ?

  Chọn một câu trả lời
  a. Đặt tấm gỗ nằm trong từ trường biến thiên
  b. Đặt tấm nhôm trong từ trường biến thiên
  c. Cho tấm thủy tinh chuyển động trong từ trường đều
  d. Đặt tấm sắt nằm cố định trong từ trường đều  
  Question 15/20 Điểm: 1

  Một nam châm vĩnh cửu KHÔNG tác dụng lực lên

  Chọn một câu trả lời
  a. điện tích chuyển động
  b. thanh sắt đã bị nhiễm từ
  c. thanh sắt chưa bị nhiễm từ
  d. điện tích không chuyển động  
  Question 16/20 Điểm: 1

  Đường sức từ của dòng điện trong dây dẫn thẳng có dạng là

  Chọn một câu trả lời
  a. các đường thẳng nằm trong mặt phẳng vuông góc với dây dẩn
  b. các đường cong bất kì
  c. các đuờng tròn hay elip tùy theo cuờng độ dòng điện
  d. các đường tròn đồng tâm  
  Question 17/20 Điểm: 1

  Phương của lực Lo-ren-xơ KHÔNG có đặc điểm là

  Chọn một câu trả lời
  a. vuông góc với vec-tơ vận tốc của điện tích
  b. vuông góc với vec-tơ cảm ứng từ
  c. vuông góc với mặt phẳng thẳng đứng
  d. vuông góc với mặt phẳng chứa vec-tơ vận tốc và vec-tơ cảm ứng từ  
  Question 18/20 Điểm: 1

  Hiện tượng tự cảm là hiện tượng

  Chọn một câu trả lời
  a. xuất hiện dòng điện cảm ứng khi từ thông qua khung dây kín biến thiên
  b. xuất hiện dòng điện cảm ứng khi vật dẫn chuyển động trong từ trường
  c. xuất hiện dòng điện cảm ứng khi vật dẫn nằm trong từ trường biến thiên
  d. xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây khi khi dòng điện qua cuộn dây đó biến thiên  
  Question 19/20 Điểm: 1

  Độ lớn của lực Lorentz tác dụng lên một hạt mang điện đang chuyển động trong từ trường KHÔNG phụ thuộc vào

  Chọn một câu trả lời
  a. độ lớn điện tích của hạt
  b. độ lớn cảm ứng từ
  c. dấu điện tích của hạt
  d. hướng chuyển động ban đầu của hạt  
  Question 20/20 Điểm: 1

  Trong định luật Lenz thì dòng điện cảm ứng trong mạch kín

  Chọn một câu trả lời
  a. xuất hiện khi dây dẫn chuyển động có thành phần vận tốc vuông góc với từ trường
  b. xuất hiện khi dây dẫn chuyển động có thành phần vận tốc song song với từ trường
  c. có chiều sao cho từ trường mà nó sinh ra tăng cường sự biến thiên của từ thông qua mạch
  d. có chiều sao cho từ trường mà nó sinh ra chống lại sự biến thiên của từ thông qua mạch

  http://tracnghiem.thuvienvatly.com


  Chúc các bạn học tốt! :lol:
  Đang tải...

 2. Bình luận bằng Facebook

Chia sẻ trang này