Tư liệu Sinh học | Page 3

Thảo luận trong 'Sinh học' bắt đầu bởi lehoa012, 11/7/10.

Lượt xem: 3,369

 1. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT

  Cây Ăn Thịt

  File Kèm Theo[​IMG]Cay An Thit.flv (199.8 KB)

  Id: dtntdateh012
  Pass: dtntdateh

 2. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT


 3. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT


 4. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT


 5. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT

  Ếch Đồng

  File Kèm Theo[​IMG]Ech Dong.flv (1.07 MB)

  Id: dtntdateh012
  Pass: dtntdateh

 6. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT

  Thú Ăn Kiến

  File Kèm Theo[​IMG]Thu An Kien.flv (2.06 MB)


  Id: dtntdateh012
  Pass: dtntdateh

 7. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT

  Giảm Phân

  File Kèm Theo[​IMG]Giam Phan.flv (1.05 MB)

  Id: dtntdateh012
  Pass: dtntdateh

 8. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT


 9. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT

  Hạt Nẩy Mầm

  File Kèm Theo[​IMG]Hat Nay Mam.flv (311.4 KB)

  Id: dtntdateh012
  Pass: dtntdateh

 10. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT

  Nòng Nọc

  File Kèm Theo[​IMG]Nong Noc.flv (889.8 KB)


  Id: dtntdateh012
  Pass: dtntdateh

 11. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT

  Nguyên Phân

  File Kèm Theo[​IMG]Nguyen Phan.flv (1.06 MB)

  Id: dtntdateh012
  Pass: dtntdateh

 12. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT


 13. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT

  Rắn Lột Da

  File Kèm Theo[​IMG]Ran Lot Da.flv (2.35 MB)

  Id: dtntdateh012
  Pass: dtntdateh

 14. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT

  Chim Cánh Cụt

  File Kèm Theo[​IMG]Chim Canh Cut.flv (2.67 MB)


  Id: dtntdateh012
  Pass: dtntdateh

 15. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT

  Đột biến

  File Kèm Theo[​IMG]Dot bien.swf (705.0 KB)

  Id: dtntdateh012
  Pass: dtntdateh

 16. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT


 17. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT


 18. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT

  Tế bào phân chia

  File Kèm Theo[​IMG]Te bao phan chia.flv (570.7 KB)

  Id: dtntdateh012
  Pass: dtntdateh

 19. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT

  Insulin

  File Kèm Theo[​IMG]Insulin.flv (2.84 MB)

  Id: dtntdateh012
  Pass: dtntdateh

 20. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT


Chia sẻ trang này