Trường hợp người tập sự bị chấm dứt hợp đồng được hưởng trợ cấp

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Tuy nhiên, khi làm việc được 7 tháng tôi xin chấm dứt hợp đồng. Xin hỏi, trường hợp của tôi có được hưởng trợ cấp gì không? - Nguyễn Duy Phương (duyphuong***@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Điều 24 Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ "Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức" quy định về việc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với người tập sự như sau:

- Người tập sự bị chấm dứt Hợp đồng làm việc khi không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

- Đơn vị sử dụng viên chức đề nghị người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hợp đồng làm việc đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này.

- Người tập sự bị chấm dứt hợp đồng làm việc nếu có thời gian làm việc từ 6 tháng trở lên được đơn vị sự nghiệp công lập trợ cấp 1 tháng lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe về nơi cư trú.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn được xem xét để được hưởng trợ cấp 1 tháng lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe về nơi cư trú.
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top