Trợ cấp một lần không căn cứ vào số năm đóng BHXH bắt buộc

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
* Trả lời:

Tại Điều 8 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2012 của Chính phủ “Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”, có nêu:

- Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Mức trợ cấp một lần được quy định như sau: Mỗi năm công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được trợ cấp bằng 1/2 (một phần hai) tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có tại thời điểm chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu.

Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có tháng lẻ thì được tính như sau:

- Dưới 3 tháng thì không tính;

- Từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng thì được tính bằng 1/2 năm công tác;

- Từ trên 6 tháng đến 12 tháng thì được tính bằng 1 năm công tác.

Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên thì điều kiện để được hưởng trợ cấp một lần không phụ thuộc vào số năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc mà căn cứ vào số năm công tác thực tế ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.

Nếu bạn có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên thì khi nghỉ hưu sẽ được hưởng trợ cấp một lần theo quy định hiện hành.
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top