Topic chia sẽ tư liệu, Video hóa học... | Page 3

Thảo luận trong 'Hóa học' bắt đầu bởi lehoa012, 30/7/10.

Lượt xem: 12,030

 1. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT

  KClO3 + H2SO4 + C12H22O11

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=k4oqLrcof2w[/YOUTUBE]

 2. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT

  S+KClO3

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=w3O_gRJieCE[/YOUTUBE]

 3. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT

  I2+Al

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=lfwelbMvDlE[/YOUTUBE]

 4. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT

  Ki+h2o2

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=o4EZ0obeo94[/YOUTUBE]

 5. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT

  H2O2 + KMnO4

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=XEKLZpY2RDQ[/YOUTUBE]

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=ENzYlhYEE8Q[/YOUTUBE]

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=k9e-dVNa2j0[/YOUTUBE]

 6. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT

  KMnO4 + sugar + water

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=oX3eJtlHde8[/YOUTUBE]

 7. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT

  KMnO4+MgAl

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=BNBbafJ0g3I[/YOUTUBE]

 8. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT

  Thử tính dẫn điện của CH3COOH

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=VVoVdXmZBBo[/YOUTUBE]

 9. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT

  Thử tính dẫn điện dung dịch NaOH

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=p5oUQQbquqM[/YOUTUBE]

 10. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT

  Thử tính dẫn điện của C2H5OH

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=kn3uPJHKSZk[/YOUTUBE]

 11. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT

  Thử tính dẫn điện của dung dịch

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=pxe_oNyBXaY[/YOUTUBE]

 12. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT

  Thử tính dẫn điện của H2O nguyên chất

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=BD8PTRIzXPE[/YOUTUBE]

 13. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT

  Thử tính dẫn điện của NaCl dung dịch

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=mPi-bdcSai0[/YOUTUBE]

 14. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT

  Thiết kế pin điện hóa

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=d5QhpkQLsdA[/YOUTUBE]

 15. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT

  Phản ứng P + O2

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=FA_HrcVH1yE[/YOUTUBE]

 16. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT

  Phản ứng P trắng + O2

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=3QCU0jGVLmQ[/YOUTUBE]

 17. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT

  Phản ứng điều chế N2

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=L8fyiEzy-ZY[/YOUTUBE]

 18. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT

  Phản ứng N2 ko duy trì sự cháy

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=sihASHeLELM[/YOUTUBE]

 19. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT

  Phản ứng chứng minh CO2 không duy trì sự cháy

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=sUNeY9FPIpo[/YOUTUBE]

 20. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT

  Phản ứng điều chế NH3

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=-WKAx0o-AeM[/YOUTUBE]

Chia sẻ trang này